Ганна Олександрівна Ворошилова – кандидат економічних наук, доцент, економіст, фахівець з маркетингу, реклами та PR сфери послуг.

Викладає дисципліни: "Маркетинг", "Маркетинг, реклама та PR готельного і ресторанного господарства".

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Механізм удосконалення розвитку міжнародного ринку туристичних послуг в посткризовий період» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

У КНУКіМ працює з 2013 року доцентом кафедри готельно-ресторанного бізнесу факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу; виконує педагогічну, наукову та навчально-методичну роботу.

Активний учасник багатьох міжнародних науково-практичних конференцій, конгресів, круглих столів з проблем маркетингу сфери послуг. Є автором більше ніж 70 публікацій в Україні та за кордоном (Чехія, Болгарія, Польща, Росія, Сербія, Туреччина, Литва), співавтор 5 монографій: «Аналіз комплексу маркетингу на міжнародному ринку туристичних послуг» (2005), «Маркетинг менеджмент: нові рішення» (2007), «Маркетизація роздрібної торгівлі» (2007), «Комплекс маркетингу на міжнародному ринку туристичних послуг» (2008), «Туристичний маркетинг: можливості та пріоритетні напрями розвитку» (2009). Автор навчально-методичних розробок дисциплін. Вільно володіє англійською мовою.

Окрім наукових та просвітницьких надбань, значним є громадський та суспільний внесок Ворошилової Ганни Олександрівни впродовж спільної співпраці з Благодійним Фондом Влади Прокаєвої (Литовченко) “Обдаровані діти – майбутнє України”. Є керівником таких благодійних проектів Фонду, як: “Я – Берегиня” (2010) та Всеукраїнського культурно-освітнього проекту “Всесвітня спадщина в руках молоді” (2011) – World Heritage in Young Hands (UNESCO project).