Роксолана Вікторівна Дьяченко – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри.

Викладає дисципліни: "Дизайн інтер'єру", "Основи курортології".

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Формування дизайну інтер’єрів ресторанних закладів України ХХ – початку ХХІ століття" в Київському національному університеті культури і мистецтв.

Основною сферою наукових інтересів є галузь мистецтвознавства дизайну готельно-ресторанних закладів. Є автором 11 наукових і навчально-методичних робіт. Приймала участь у 7 всеукраїнських і міжнародних наукових та науково-теоретичних конференціях. Має 8 наукових праць у фахових виданнях, 1 з них представлена в іноземному науковому періодичному виданні та 1 в British Journal of Educational and Scientific Studies що входить до Scopus. Також брала участь в міжнародній конференції "European union and Byzantium – cultural heritage, history and perspectives: the world of the Justinian the great and European civilization". Має сертифікат міжнародного піврічного стажування по програмі "Reflections of antiquity and the byzantine empire art in the contemporary art context of the European union countries". Також отримала сертифікат про підтвердження успішно засвоєних курсів intermediate level (В2).