Євген Вікторович Козловський – кандидат наук з державного управління (2008), Ph.D. in Public Administration (2011), доцент кафедри міжнародного туризму (2013). Фахівець у сфері державного регулювання туристичної діяльності.

Народився 26 березня 1976 року у м. Хмельницький. Закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «міжнародна економіка» (1998).

Упродовж 2003–2007 рр. навчався в аспірантурі Національної академії державного управління при Президентові України. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему: «Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (2008).

З січня 2009 р. працює на кафедрі міжнародного туризму факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв.

Викладає навчальні дисципліни – «Управління проектами в туризмі», «Правове регулювання туристичної діяльності», «Інформаційні системи і технології в туризмі», «Електронна комерція в туризмі», «Спеціалізовані види туризму».

Автор понад 50 наукових публікацій, зокрема навчального посібника «Правове регулювання туристичної діяльності» (2015).

Коло наукових інтересів пов’язане з державним регулюванням туристичної діяльності, інформаційними системами і технологіями у сфері туризму, соціокультурними аспектами розвитку туризму в умовах глобалізації.