Алла Михайлівна Гаврилюк – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри міжнародного туризму. В КНУКіМ працює з вересня 2011 р. Викладає навчальні дисципліни: «Маркетинг індустрії гостинності (Реклама та PR-технології в туризмі)», «Менеджмент індустрії гостинності (Комунікативний менеджмент в індустрії гостинності)», «Інноваційні технології в туризмі».

Є ініціатором розробники і викладачем авторської навчальної дисципліни «Український етнічний туризм», спрямованої на глибоке вивчення етнотуристичних ресурсів України через призму ознайомлення з традиціями, віруваннями, культурою українців та необхідністю їх відродження, популяризації та використання в сучасних умовах засобами туризму. Особливу увагу приділяє національно-патріотичному вихованню студентської молоді.

Має широке коло наукових інтересів. Основні напрями наукових досліджень пов’язані зі сферою державного управління та державного регулювання комунікаційного забезпечення туристичної індустрії в Україні, насамперед, промоцією, іміджем, брендингом вітчизняних туристичних дестинацій, публічно-приватним партнерством, а також етнотуристичною проблематикою, релігійним та паломницьким туризмом в Україні, духовно-патріотичним вихованням студентів.

На кафедрі міжнародного туризму започаткувала практичну реалізацію основ проектного менеджменту через організацію науково-дослідницьких робіт: «Інтерактивний ресурс «Календар подієвого етнотуризму в Україні» та «Сучасні туристичні артефакти України», визнані найкращими студентськими роботами серед учасників стипендіальної програми «Майбутнє туристичної галузі», організованої провідним туристичним оператором України «Travel Professional Group» у 2012 та 2013рр. Є партнером та популяризатором інноваційно-освітнього проекту Наукової бібліотеки КНУКіМ «Скарби Нації» і здійснює організаційний супровід проведення майстер-класів, спрямованих на відродження національних самобутніх традицій українців.

Неодноразово брала участь у науково-практичних конференціях та науково-методологічних семінарах за міжнародною участю в Україні та за кордоном. В творчому доробку має більше 40 наукових праць, співавтор навчальних посібників та з грифом МОН України. Висвітлює проблеми внутрішнього туризму на сторінках Всеукраїнської газети «День».

Має подяки Центральної виборчої комісії (2005 р.), Київського міського голови (2005 р.), Подільської районної у м. Києві ради (2003, 2007 рр.), Почесну грамоту Національної академії державного управління при Президентові України (2010 р.).