Наталія Валеріївна Булгакова – викладач кафедри міжнародного туризму Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. Фахівець з організації туристичних подорожей, займається організацією культурно-массових заходів і науково-практичною діяльністю. Відповідає на кафедрі за практичну підготовку 1-го курсу та є керівником виробничої практики ІІ, ІІІ і IV курсів.

Здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій, менеджера міжнародного туризму. Має практичний досвід роботи на туристичному підприємстві, проходила шестимісячне стажування на туристичному підприємстві «Go 2 Holiday» м. Київ. Захистила авторський проект «Методи та інноваційні технології навчання студентів з дисципліни «Туристичне краєзнавство» в межах проходження підвищення кваліфікації по програмі «Інноваційні технології навчання у вищій школі».

Проводить практичні заняття з дисциплін «Організація туризму: Організація туристичних подорожей», «Туроперейтинг», «Організація анімаційної діяльності», «Туристичне країнознавство», «Туристичне краєзнавство», «Інформаційні системи і технології в туризмі».

Є автором 10 наукових публікацій та понад 30 навчально-методичних робіт. Тематика наукових досліджень пов’язана з соціально-культурною сферою, проблемами становлення та розвитку курортної справи в Україні, ринком туристсько-рекреаційних послуг, вивченням туристичних ресурсів світу, про що свідчать статті та участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях з окресленого напрямку діяльності.

Науково-педагогічний стаж у Київському національному університеті культури і мистецтв – понад 15 років.

З метою вивчення роботи туристичної індустрії зарубіжних країн приймала участь в рекламному турі до Польщі та круїзному турі до Туреччини.