Тетяна Вікторівна Бровенко – кандидат технічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу. Фахівець з ресторанної справи та устаткування закладів готельно-ресторанного бізнесу.

Викладає дисципліни: «Ресторанна справа», «Устаткування».

Загальний стаж наукової роботи 21 рік, в тому числі у вищих закладах освіти IV рівня акредитації 18 років (КНТЕУ).

Автор 70 праць, наукового та навчально-методичного характеру в т.ч. cпівавтор навчального посібника «Проектування закладів ресторанного господарства», 15 програм та робочих програм, опорних конспектів лекцій, монографій.

Успішно інтегрує різні форми організації навчання. 7 років виконувала обов’язки голови методичної комісії кафедри. Використовує у педагогічній практиці сучасні навчальні технології, що спрямовані на візуалізацію інформації, застосовувє комп’ютерні тестові програми.

Бровенко Тетяна Вікторівна є секретарем науково-методичних комісій (підкомісій) НМК 14 з транспорту та сервісу (підкомісія 241 Готельно-ресторанна справа) Міністерства освіти і науки України.