Галина Арсенівна Толок – кандидат технічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу..

Викладає дисципліни: «Харчова хімія», «Товарознавство», «Стандартизація, сертифікація, метрологія», «Управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного бізнесу».

У КНУКіМ працює з 2005 року на посаді доцента кафедри готельно-ресторанного бізнесу факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу; виконує педагогічну, наукову та навчально-методичну роботу. Загальний стаж наукової роботи у вищих закладах освіти IV рівня акредитації – 24 роки.

Автор 120 друкованих праць наукового та навчально –методичного характеру, в т.ч. наукові статті у фахових наукових виданнях України, Болгарії, Чехії, Польщі. Автор навчально-методичних розробок дисциплін.

Коло наукових інтересів: методологія та технічні аспекти управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного бізнесу; напрями формування та забезпечення якості продуктів харчування, підвищення їх біологічної цінності; формування, розвиток і пропагування гастрономічної культури.

В навчальному процесі застосовує новітні технології: візуальне супроводження лекційного матеріалу дисциплін «Харчова хімія», «Товарознавство», «Стандартизація, сертифікація, метрологія», «Управління якістю товарів і послуг», застосовує комп’ютерні тестові програми при проведенні практичних занять.