Тонких Олексій Григорович – кандидат економічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу. Фахівець у сфері менеджменту та конкурентоспроможності.

Викладає дисципліни: «Менеджмент у соціокультурній сфері», «Управління конкурентоспроможністю», «Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному бізнесі», «Інформаційні системи і технології в соціокультурній сфері».

Сфера наукових інтересів: методи та інструменти управління у соціокультурній сфері, міжнародна та національна конкурентоспроможність готельно-ресторанного бізнесу, інформаційні системи і технології в управлінні готельно-ресторанним бізнесом.

Автор 43 друкованих наукових та науково-методичних праць, у тому числі: 15 наукових статей у фахових виданнях, 3 статті в інших виданнях, 17 тез доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій, 3 навчальних посібники з грифом МОН у співавторстві, співавтор 3-х монографій: «Інноваційні пріоритети розвитку світового господарства» (2011), «Управління у сфері малого і середнього бізнесу в умовах економічної кризи» (2011), «Наднаціональна виробнича інфраструктура в умовах нестабільності глобального розвитку (тенденції, проблеми, перспективи)» (2015), співавтор 2-х опорних конспектів лекцій.