(093) 002-98-08

(096) 989-88-92

         

         

Молодість і досвід – запорука успіху!

Отримуй досвід з найкращими!

Успіх обирає професіоналів!

Обирай кращих!

Ти зможеш все - варто захотіти!

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

ПРО КАФЕДРУ
ВИКЛАДАЧІ
НАУКОВА РОБОТА
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Професійна діяльність науково-педагогічного складу кафедри зорієнтована на отримання студентами загальних і професійних компетентностей для забезпечення конкурентоздатності на ринку праці.

На кафедрі реалізується сучасна ступенева підготовка студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» та «Магістр», що дозволяє випускникам кафедри в подальшому виконувати на високому професійному рівні наукові, навчальні та дослідні напрями роботи.

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА НАПРЯМОМ «ТУРИЗМ», ЯКА ДОЗВОЛЯЄ ПРАЦЮВАТИ В ТУРИСТИЧНИХ ФІРМАХ НА НАСТУПНИХ ПОСАДАХ:

 • директор туристичної фірми
 • менеджер міжнародного туризму
 • екскурсовод
 • менеджер відділу транспортних послуг
 • завідувач туристичного комплексу
 • директор малого підприємства
 • керівник рекламного відділу
 • фахівець з методів дослідження туристичного ринку
 • організатор дозвілля туристів
 • організатор подорожей

ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ Є:

 • реалізація культурно-просвітнього потенціалу туризму в організації дозвілля;
 • інформаційні технології в сфері туризму і гостинності;
 • маркетингові дослідження туристичних ринків світу;
 • розвиток кадрового потенціалу індустрії туризму;
 • оцінка рекреаційних ресурсів та комфортності погодних умов України.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА РОБОТА: щорічно кафедрою проводяться студентські наукові конференції, присвячені проблемам туристичної галузі, кращі доповіді рекомендуються до публікації в науковому збірнику.

При кафедрі обладнано сучасні спеціалізовані лабораторії, які є невід’ємної складовою освітнього та науково-дослідного процесу, та впровадження наукових розробок кафедри.

 • «Лабораторія з географії туризму»;
 • «Лабораторія інноваційних технологій в туризмі».

Велике значення при підготовці фахівців туристичної галузі має поєднання теорії і практики. Реалізація цього принципу сприяє покращенню якості підготовки фахівців, а саме ґрунтується на тісному контакті системи освіти з практичною туристичною діяльністю, на постійному аналізі змін, що відбуваються в туристичній практиці та на здатності успішно адаптуватися до нових ситуацій на ринку.

ОСНОВНИМ ЗАВДАННЯМ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ кафедри міжнародного туризму є підготовка за новітніми технологіями висококваліфікованих фахівців з теорії та практики туристичного обслуговування, формування в студентів практичних навичок вирішення актуальних проблем, які виникають в процесі управління туристичним підприємством.

Також важливою складовою діяльності кафедри міжнародного туризму є діяльність, яка відбувається у вигляді розвитку міжнародних зв’язків з науковцями різних країн та міжнародними організаціями, участі у міжнародних наукових конференціях та співпраці з організації міжнародних науково-практичних заходів. Кафедра формує високий рівень інформаційної відкритості та інтеграції в міжнародну систему науки та освіти на підставі розвитку наукових комунікацій.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ:

 • співробітництво із закордонними навчальними закладами та освітніми структурами;
 • підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників у зарубіжних освітніх закладах;
 • підготовка та проведення науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, симпозіумів) спільно із зарубіжними навчальними закладами;
 • співпраця з зарубіжними партнерами по організації практики студентів.

З метою вивчення зарубіжного педагогічного досвіду та обміну передовими прогресивними технологіями, а також досвідом практичної роботи в туристичній галузі викладачі кафедри міжнародного туризму підтримують зв’язки з:

 • Інститутом економічних наук Державної вищої професійної Школи в Плоцьку (Польща);
 • університетом імені Адама Міцкевича у Познані (Польща);
 • інститутом туризму Державної Вищої Професійної Школи імені Я. А. Коменського у Лєшно (Польща);
 • Академічним товариством імені Міхала Балудянського у Кошице (Словаччина);
 • Пекінським народним університетом (КНР);
 • Національним університетом Бангладеш;
 • Університетом «Гоце Дельчева» м. Штіп (Республіка Македонія).

 

Науково-педагогічний склад кафедри міжнародного туризму приймає активну участь у міжнародних програмах по стажуванню, постійно підвищує свій освітньо-професійний рівень. Науково-педагогічний склад, магістри та студенти кафедри міжнародного туризму є АКТИВНИМИ УЧАСНИКАМИ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО КЛУБУ «GALILEI».

Кафедрою міжнародного туризму ведеться постійно співпраця з зарубіжними партнерами щодо отримання зарубіжного досвіду по організації туристичного бізнесу, по організації закордонної практики студентів та знайомство з інноваційними технологіями організації туристичної діяльності за кордоном.

Науково-педагогічний склад, магістри та студенти кафедри міжнародного туризму регулярно приймають участь в РЕКЛАМНИХ ТУРАХ по країнам ближнього зарубіжжя, зокрема: БОЛГАРІЇ, РУМУНІЇ, СЛОВАЧЧИНІ, ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ ТА ТУРЕЧЧИНІ.

НОВИНИ КАФЕДРИ

МАЙСТЕР-КЛАСИ

ЛАБОРАТОРІЇ

ЛАБОРАТОРІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИЗМІ

ЛАБОРАТОРІЯ З ГЕОГРАФІЇ ТУРИЗМУ

ОКР БАКАЛАВР

Предмети, які вивчають на ОКР бакалавр (нормативні та вибіркові):

 • Англійська мова (за проф. спрямуванням)
 • Геополітика
 • Готельна справа
 • Державне регулювання туристичної діяльності
 • Діловий етикет
 • Друга іноземна мова (польська/іспанська)
 • Екологія
 • Економіка готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
 • Економічна теорія
 • Електронна комерція в туризмі
 • Етнографія
 • Іноземна мова
 • Організація екскурсійної діяльності
 • Інформаційні системи та технології в туризмі
 • Історія культури
 • Комунікативний менеджмент в індустрії гостинності
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Маркетинг, реклама та PR-технології в туризмі
 • Менеджмент
 • Методи дослідження туристичної діяльності
 • Навчальна практика з активних видів туризму, з методики екскурсійної роботи
 • Навчальна туристично-краєзнавча практика
 • Організація туристичних подорожей
 • Основи курортології
 • Основи претензійно-позовної роботи в туризмі
 • Основи трудового права і підприємницької діяльності
 • Основи туризмознавства
 • Політологія
 • Практика виробнича
 • Практика переддипломна
 • Професійна та корпоративна етика
 • Регіональне середовище туристичної діяльності
 • Рекреалогія
 • Релігієзнавство
 • Організація анімаційної діяльності
 • Ресторанна справа
 • Ринки фінансових послуг
 • Соціально-психологічні основи професійної діяльності в туризмі
 • Спеціалізовані види туризму
 • Страхування
 • Тайм-менеджмент. Самоменеджмент
 • Технології лідерства та успішності в індустрії туризму
 • Туристичне краєзнавство
 • Туристичне країнознавство
 • Туроперейтинг
 • Український етнічний туризм
 • Філософія
НАВЧАННЯ

ВЧИТИСЬ, НАСОЛОДЖУВАТИСЬ, ПРАЦЮВАТИ!

Хочеш бути лідером – тоді тобі до нас!

Туризм – це нові мандри, емоції та майбутня омріяна професія яка стане більше аніж робота.

Робота фахівця міжнародного туризму навчить тебе використовувати особистісний потенціал; пізнавати інноваційні технології; спрямує на шлях самовдосконалення; бути ініціативним, креативним, інноваційним; володіти високими комунікативними і організаторськими здібностями; уміти управляти стресами й конфліктами, досягати успішності.

Ваші мрії у нас стають реальними!

ОКР МАГІСТР

На кафедрі міжнародного туризму реалізується МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА, метою якої є підготовка магістрів з туризму.

Основне завдання – підготувати фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками роботи на посадах різних управлінських рівнів в системі державного управління туризмом, підприємницької, наукової та науково-педагогічної діяльності.

Мета навчання – формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення проектної, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, науково-дослідної та навчально-педагогічної діяльності у сфері туризму.

Зміст магістерської програми передбачає формування інтелектуального капіталу для розробки та використання сучасних стратегій розвитку туристичної галузі, концептуальних ідей, закономірностей і методів системного дослідження сталого розвитку туризму, оволодіння базовими знаннями щодо: управління підприємствами сфери туристичних послуг; інноваційними процесами; забезпечення конкурентоспроможності та якості туристичних послуг; керівництва проектами в туризмі; здатності здійснювати ефективну маркетингову діяльність для залучення туристів в країну та її окремі регіони. Програма базується на сучасному туризмологічному знанні з урахуванням сучасного стану та перспектив розвитку світового туризму.

Предмети, які вивчають на ОКР магістр (нормативні та вибіркові):

 • Державне управління
 • Екскурсологія
 • Інноваційні технології в туризмі
 • Кадровий менеджмент
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Культура і наука
 • Магістерська робота
 • Маркетинг бізнес-взаємодії
 • Методика викладання у вищій школі
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Міжнародна інформація
 • Міжнародний туристичний бізнес
 • Наукові основи стійкого розвитку туризму
 • Організація курортів
 • Практика науково-педагогічна (асистенська)
 • Ринок туристичних послуг
 • Сервісологія та сервісна діяльність
 • Системний підхід в аналізі туристичної діяльності
 • Стажування за фахом
 • Стратегічний менеджмент
 • Туризмологія
 • Управління потенціалом туристичного підприємства
 • Управління проектами в туризмі
 • Управління регіональним розвитком туризму
 • Управління ризиками в туризмі
 • Управління якістю туристичних послуг

Магістерська програма спрямована на ґлибоке оволодіння фундаментальними теоретико-методологічними та практичними знаннями в галузі туризму, навичками їх практичного застосування. Враховує новітні вимоги щодо зв’язку теорії з практикою. Формує фахівців з критичним способом мислення, здатністю генерувати нові ідеї у туристичному бізнесі. Виконується в активному дослідницькому середовищі.

 

 

 

«Подорожі вчать більше, ніж будь що інше. Іноді один день, проведений в інших місцях, дає більше, ніж десять років життя вдома...»

 

Анатоль Франс 

 

ПРАКТИКА

Поєднання теорії і практики є головним стержнем освіти студентів кафедри міжнародного туризму. Усе, що вивчаємо на предметах передбачає закріплення теоретичних знань в реальних умов наближених до професійної діяльності майбутніх фахівців туризмознавців. Більш детальніше можна дізнатись за посиланням...

ОКР БАКАЛАВР
I КУРС

На першому курсі студенти проходять ознайомчу практику. Для кращого засвоєння проводиться вона з відривом від занять у провідних закладах туристичної сфери з метою вивчення туристичних ресурсів.

Це знайомство з головними туристичними ресурсами країни, роботою кращих підприємств туристичної сфери України, зокрема, Києва такі як:

 • Туристична компанія «Нью Лоджик»
 • Туристична компанія «CORAL TRAVEL»
 • Туристична компанія «I&J TRAVEL»
 • Дизайн-готель 11 MIRRORS
 • Готель «ОПЕРА»
 • Готель «Хаятт Рідженсі Київ»
 • Туристична компанія «АККОРД-ТУР»
 • ТОВ «Україна бізнес тур» та ін.

Навчальні екскурсійні маршрути, з метою практичного застосування  майбутніми фахівцями індустрії туризму, проводяться по основних туристичних об’єктах міста Києва:

 • Національний заповідник «СОФІЯ КИЇВСЬКА»
 • Михайлівський Золотоверхий монастир
 • Андріївська церква
 • Національний музей історії
 • Музей однієї вулиці
 • Музей історії України
 • Києво-Печерська лавра
 • Музей історичних скарбів України
 • Дім-музей Т. Г. Шевченка та інші).

Також мандрівки провідними туристичними центрами України (Львів, Тернопіль, Чернівці).

Після закінчення першого курсу студенти можуть працювати організаторами дозвілля безпосередньо в Україні та закордоном.

II КУРС

2 курс передбачає краєзнавчу та країнознавчу практику. Тобто, подорожі і адаптація знань з аудиторій на реальні об’єкти. Мова йде про відвідування та аналіз історико-культурних, природно-рекреаційних об’єктів та інфраструктури провідних туристичних регіонів України.

Пріоритетне значення відводиться знайомству з туристичними ресурсами іноземних держав. Закордонна практика розширює загальне уявлення про можливості світової туристичної індустрії та дає змогу накопичувати професійний досвід організації туристичних подорожей в Україні та світі.

ОСНОВНІ ЦЕНТРИ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ:

 • Львівська
 • Чернівецька
 • Івано-Франківська
 • Тернопільська
 • Закарпатська область

ЗАКОРДОННІ БАЗИ:

 • Румунія
 • Болгарія
 • Польща
 • Чехія
 • Туреччина

Після закінчення другого курсу студенти можуть працювати організаторами подорожей, екскурсоводами, гідами в туристичних підприємствах безпосередньо в Україні та закордоном.

III КУРС

На третьому курсі студенти проходять виробничу практику у провідних туристичних підприємствах України та закордону. Основне завдання – засвоєння технологічного процесу комплектування та продажу туристичного продукту.

Базами практики є топові підприємства, заклади та установи туристичної індустрії, які володіють прогресивними технологіями та методи управління. Зокрема:

 • «Anex tour»
 • «Феєрія мандрів»
 • «Кандагар Тревел»
 • «Trevel Professional group»
 • «Coral travel»
 • «ТUI»
 • «ЗАБУГОР.КОМ»
 • «Поїхали з нами»
 • «ТЕЗТУР»
 • Туристична компанія «I&J TRAVEL»
 • Дизайн-готель 11 MIRRORS
 • Готель «ОПЕРА»
 • Готель «Хаятт Рідженсі Київ»
 • Туристична компанія «АККОРД-ТУР»
 • ТОВ «Україна бізнес тур» тощо.

Після закінчення третього курсу студенти можуть працювати трансферменами провідних туристичних підприємств безпосередньо в Україні та закордоном.

Географія практики щороку розширюється. Таким чином, ми йдемо в ногу з часом. Вивчаємо нові європейські методики, побачивши їх реальне застосування!

ОКР МАГІСТР

Основою практики магістрів є симбіоз двох основних напрямів: стажування за фахом і науково-педагогічний. У першому випадку основна мета – робота на підприємствах туристичної індустрії. Як результат – отримання студентами комплексу професійних компетенцій. Науково-педагогічна (асистентська) практика є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття рівня магістра з туризму та має на меті набуття студентом професійних навичок і вмінь на посаді викладача.

 

 

 

Ми чекаємо на тебе!

Дізнайся більше інформації щодо вступу натиснувши на кнопку та приєднуйся до нашої студентської родини!

 

ВИКЛАДАЧІ

ВИПУСКНИКИ

НАШІ ПАРТНЕРИ

КОНТАКТИ КАФЕДРИ:

Адреса: Київ, вул. Є. Коновальця, 36 (каб.806 б)

Режим роботи: ПН. - ПТ.: 08:30 - 17:30

Тел.: +38(044) 525-85-90

E-mail: fgritb@ukr.net

         

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ:

Адреса: Київ, вул. Чигоріна, 20 (каб.12)

Режим роботи: ПН. - НД.: 08:00 - 20:00

Тел.: +38(044) 285-44-03

Тел.: +38(044) 285-43-86

Факс: +38(044) 285-85-27

E-mail: abiturient@knukim.edu.ua

             

 
Карта (клацніть для збільшення)

Copyright © 2018 ФГРіТБ КНУКіМ