Ігор Олегович Комарніцький – декан Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, кандидат культурології, доцент, секретар підкомісії НМК зі спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» МОН України. Основною сферою наукових інтересів є рекреаційно-дозвіллєва діяльність. Автор 34 наукових праць у галузі готельного-ресторанного бізнесу і туризму. Організовує координаційну, адміністративну, навчальну, виховну і наукову роботу на факультеті. Викладає дисципліну "Бізнес-планування", займається науковою роботою студентів, надає консультації по написанню магістерських робіт.