Валентина Андріївна Русавська – завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, професор, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України.

Організовує адміністративну, навчально-методичну та наукову роботу кафедри з метою отримання теоретичних знань та практичних навичок студентами спеціалізацій «Готельно-ресторанна справа», «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу» в сучасних умовах.

Викладає дисципліни «Культура гостинності», «Фізіологія харчування», «Гігієна і санітарія», «Сервісологія та сервісна діяльність».

Основною сферою наукових інтересів є питання культури гостинності, сервісної діяльності, фізіології та гігієни харчування, організації та управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного бізнесу. Автор понад 85 наукових та науково-методичних праць у тому числі 1 одноосібний навчальний посібник з грифом МОН України «Гостинність в українській традиційній культурі», 2 навчальних посібника у співавторстві з грифом МОН України, 1 навчальний посібник у співавторстві, статті опубліковані у фахових виданнях. Неодноразово брала участь у науково-практичних конференціях та науково-методологічних семінарах за міжнародною участю в Україні та за кордоном. Здійснює комплексну наукову програму кафедри готельно-ресторанного бізнесу «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації».

Організатор проведення унікальних майстер-класів «Європейський стандарт гостинності» для студентів і викладачів факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу за підтримки Німецько-Українського Центру гостинності з майстерності у готельно-ресторанному сервісі.

Учасник навчально-демонстраційної сесії «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики» в рамках ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта в контексті інтеграції до міжнародного європейського простору».

Лауреат численних подяк і грамот, серед яких Почесна Грамота Кабінету Міністрів України «За вагомий особистий внесок у забезпеченні розвитку національної культури, високий професіоналізм та багаторічну сумлінну працю», Почесна грамота та відзнака Міністерства культури і мистецтв України, Подяка Німецько-українського центру гостинності.