Комарніцький Ігор Олегович

Комарніцький Ігор Олегович

Декан Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

InstagramFacebooke-mailyoutubeORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Кандидат культурології, доцент, секретар підкомісії НМК зі спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» МОН України. Основною сферою наукових інтересів є рекреаційно-дозвіллєва діяльність. Автор 34 наукових праць у галузі готельного-ресторанного бізнесу і туризму.

Організовує координаційну, адміністративну, навчальну, виховну і наукову роботу на факультеті. Викладає дисципліну "Бізнес-планування", займається науковою роботою студентів, надає консультації по написанню магістерських робіт.