Приходько Ксенія Олександрівна

Приходько Ксенія Олександрівна

Викладач, заступник декана факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

InstagramFacebooke-mailyoutubeORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Магістр із готельної і ресторанної справи (2016).

Викладає дисципліни: «Основи сервісу», «Сервісно-управлінський процес», «Бізнес-планування».

Основною сферою наукових інтересів є дослідження інновацій у сфері готельно-ресторанного бізнесу в Україні та світі, у сфері дизайну інтер'єрів закладів індустрії гостинності та бізнес-просторів.

Організатор активного та креативного життя студентства факультету. Куратор груп студентів факультету.

Відзнаки та нагороди: нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України «за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність» (2021).

Наукові досягнення: автор наукових праць у галузі готельного-ресторанного і туристичного бізнесу і сфери дизайну, які опубліковані у наукометричних та інших виданнях України та закордону (в т.ч. у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science), тез доповідей, що опубліковані у збірниках Міжнародних та Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій. Учасниця наукових та науково-практичних конференцій.

Закордонні стажування:

  • науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» в обсязі 5 кредитів ECTS (150 годин) у період з 22 липня 2019 року по 31 липня 2019 року, Serija C 20190732, Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts

Підвищення кваліфікацію за програмами:

  • «Використання цифрових технологій в освітньому процесі» (180 год.) (Київ, 2021);
  • «Лідери освітніх змін» (6 годин – 0,2 кредити ЕСТС) (Київ, 2021)

Член Громадської спілки «Українська ресторанна асоціація».