Кафедра
музейного менеджменту

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОЇ ДРУЖНЬОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ РОДИНИ!

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра музейного менеджменту - освітня платформа на Факультеті готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, здійснює підготовку профі у сфері експертизи та грошової оцінки об'єктів культурної спадщини.  На кафедрі три престижні та креативні бізнес-спеціальності. 

Діяльність кафедри грунтується на формуванні спеціалістів, що зможуть розв’язувати складні профільні задачі пов’язані з проведенням  експертизи та грошової оцінки цінності об’єктів культурної спадщини. Поняття «автентичність» є дуже актуальним у наш час, а саме експерт має надавати таку оцінку та відрізняти підробку від оригіналу. Експерти відповідають не тільки за дослідження історико-культурних цінностей, а ще за їх виявлення, доведення або спростування цінності та, звісно, охорону. Саме експерти відповідають за те, щоб історико-культурні цінності залишалися в Україні та слугували нашим спадком. На перший погляд професія експерта досить серйозна та складна, але в дійсності − надзвичайно цікава і творча!

Кафедра гарантує комплексну та якісну підготовку майбутніх професіоналів. Випускники кафедри – це потенційні спеціалісти таких сфер, як:

 • Митна служба України
 • Експертні центри та лабораторії
 • Арт-галереї
 • Органи управління охороною пам’яток історії‌ та культури
 • Музеї та заповідники
 • Культурні та мистецькі хаби
 • Галузь туристичної індустрії
 • Антикварні салони
 • Реставраційні лабораторії
ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН
 • Атрибуція та експертиза культурних цінностей
 • Арт-галереї та сучасний ринок культурних цінностей
 • Експертиза творів образотворчого мистецтва
 • Експертиза нумізматичних колекцій
 • Експертиза пам’яток науки і техніки
 • Експертиза археологічних колекцій
 • Експертиза рідкісних книг
 • Експертиза зброї
 • Митне право
 • Законодавство у сфері музейної та пам’яткоохоронної діяльності
 • Мультимедіа та гейм-технології
 • Digital стратегії в діяльності музею
 • Археологія України
СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Метою товариства є створення сприятливих, доброзичливих умов для науково-дослідної роботи студентів, яка є важливим засобом підвищення якості підготовки висококваліфікованих спеціалістів і підтримує розширення загального та професійного світогляду. Зазначена діяльність є невід’ємною складовою наукової діяльності університету.

Основними напрямами діяльності є:

 • Популяризація наукової діяльності серед студентів та надання умов для реалізації наукового потенціалу.
 • Розвиток співпраці та підтримка зв’язків між школами музеології, за допомогою яких поглиблюється координація наукових досліджень, які проводяться в різних установах України, розширюється дискусійне поле та пожвавлюється обмін досвідом.
 • Проведення наукових заходів різних видів: конференцій, семінарів, наукових читань, дискусійних столів, кіно-клубів тощо.
 • Поширення результатів наукової діяльності здобувачів вищої освіти через соціальні мережі.
 • Підвищення якості наукових досліджень та проектної діяльності студентів.
 • Створення вільного студентського простору для втілення науково-дослідної діяльності студентів, до якого можуть долучитися всі охочі, котрі бажають розвинути свій креативний потенціал.

СТУДЕНТСЬКИЙ СКЛАД

Катерина Прокудіна

Катерина Прокудіна

Голова наукового товариства

Instagram: kk.prokudina

Telegram: @kkatya_prokudina

E-mail: prokydina.katya@gmail.com

Олександра Миськів

Олександра Миськів

Секретар наукового товариства

Instagram: myskivsasha

Telegram: +380731189706

Валентин Шпачук

Валентин Шпачук

Креативна група

Instagram: vallekk

E-mail: spacukvalik9@gmail.com

Денис Квас

Денис Квас

Креативна група

Instagram: kvas.dn

Telegram: @ddsilens

Єлизавета Динник

Єлизавета Динник

Дослідниця товариства

E-mail: lizadynnyk28@gmail.com

Номер: +38 (066) 782-74-45

Марія Павлюченко

Марія Павлюченко

Дослідниця товариства

Instagram: _.kaydashikha_

Telegram: @mlnkya @mlnkya08

E-mail: manyapavliucenko798@gmail.com

КУРАТОРИ

Сергій Жанович Пустовалов

Сергій Жанович Пустовалов

завідувач кафедри музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей КНУКіМ, доктор історичних наук, доцент

Сергій Борисович Руденко

Сергій Борисович Руденко

доктор культурології, старший викладач кафедри музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей КНУКіМ

E-mail: rudenkosb@ukr.net

Денис Сергійович Гречко

Денис Сергійович Гречко

доктор історичних наук, старший викладач кафедри музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей КНУКіМ

ДІЯЛЬНІСТЬ

Діяльність, можливості та перспективи Студентського наукового товариства музейників
Запрошені лектори

Ганна Новікова

Ганна Новікова

кандидатка культурології, музейниця, представниця Харківської музеєзнавчої школи

Тема лекції: «Музеологія: професійні траєкторії та потенціал особистісного розвитку»

Ганна Новікова розробляє науковий напрям неортодоксальної музеології, тому розповіла про таке явище, як середовищний музей, діяльність якого заснована на музеєфікації історико-культурного та природного середовища. Були описані способи його створення та переваги, а також наведені приклади вже існуючих музеїв такого типу.

На даній лекції були озвученні питання музейницької освіти та надані лайфхаки для дослідницької роботи. Лекторка доповідала про побудову опціональної кар’єри завдяки досвіду у музейній справі, бо потенціал професії музеєзнавця не обмежуються стереотипними уявленнями. Освіта музеєзнавця може бути початком діяльності у різних сферах: грантрайтингу, проектній діяльності, роботі фасилітатором, ментором, експертом з антиквару та ін.. Пані Ганна виступила з мотиваційним зверненням до учасників товариства, щоб надихнути на продовження та посилення навчання, а також надала корисні ресурси для саморозвитку та необхідну літературу, щоб багатогранно розвивати свої навички та ефективно застосовувати теоретичні знання на практиці.

Ірина Споденець

Ірина Споденець

кандидатка культурології, начальниця музейного сектору ННЦ «ХФТІ»

Тема лекції: «Сучасні музейно-мистецькі технології популяризації науково-технічної спадщини»

Ірина Споденець доповідала про особливості Музейно-культурного комплексу УФТІ, який знаходиться у Харкові. Учасники наукового товариства віртуально побували у даному комплексі та ознайомились з його історією, структурою та експозицією. Також, були надані візуальні матеріали плану розвитку Музейно-культурного комплексу УФТІ, що надає уявлення про візуалізацію грантових проектів. Були озвученні сучасні поняття музеєзнавчого напрямку: ревіталізація, science art, мапінг, VJing та ін.. Пані Ірина поділилася досвідом проведенням інтерактивних форм спілкування у музейному просторі, використовуючи документальний театр. Проведена лекція розповіла про музеєфікацію та популяризацію науково-технічної спадщини, які можна перекласти і на інші види культурного капіталу країни.

Олена Жукова

Олена Жукова

кандидатка історичних наук в галузі музеєзнавства, пам'яткознавства, доцентка

Тема лекції: «Практична музеологія в контексті соціоекономічного розвитку (відродження) громад»

Дана лекція продовжила тему ревіталізації Музейно-культурного комплексу УФТІ, у якому використовуються нетрадиційні шляхи музеєфікації та колаборації з культурними та креативними індустріями. Поняття стратегії музейного розвитку розглядалося як концептуальне бачення шляхів покращення стану об’єкта та ефективності його діяльності у сучасних фінансово-економічних зв’язках. Йшлося про важливі етапи при створенні та організації проектів, які пов’язані з музеєзнавчою та пам’яткознавчою професією: створення стратегії, концепції та плану діяльності. Пані Олена представила приклади вдалого використання потенціалу предметів за допомогою музеєфікації. Також, лекторка розповіла про те, як їх команда досліджувала музеєзнавчий та пам’яткознавчий досвід на основі 5 країн: Чехії, Польщі, Угорщини, Австрії та Словаччини. Був продемонстрований зв’язок між музеєзнавством та проектним менеджментом, який є важливою складовою для досягнення ефективних результатів. Це дозволяє використовувати історико-культурні цінності для залучення інвестицій у той чи інший район.

Андрій Сошніков

Андрій Сошніков

доктор філософських наук, доцент кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства Харківської державної академії культури

Тема лекції: «Професія музеєзнавець як еталон сучасної інтелектуальної еліти»

Лектор доповідав про важливість енциклопедичної освіченості, яка є безумовною вимогою до сучасного фахівця з музеєзнавства та пам’яткознавства. Були наведені професійні аспекти музейної діяльності, базові орієнтири у підготовці музейних фахівців та обов’язкові дисципліни: вступ до фаху, історія музейної справи, опис предметів, експозиційна діяльність, система музейної комунікації та екскурсійна діяльність. Особливо було виділено наукове комплектування, що демонструє експертні здібності. Обговорили вплив воєнних подій на музеї та усвідомлення їх, як місце збереження культурної спадщини та увічнення перемоги українського народу у боротьбі з російськими окупантами. Андрій Сошніков порадив учасникам товариства корисну літературу для розвитку професійного кругозору та наддав поради для кращого засвоєння та сприйняття інформації.

17 травня 2022 року, напередодні професійного свята музейників, відбулася наукова конференція «Історико-культурна спадщина – для майбутнього». Захід було організовано кафедрою музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей за активної участі Студентського наукового товариства музейників КНУКіМ.

конференція

Конференція «Історико-культурна спадщина - для майбутнього»

17 травня 2022 року, напередодні професійного свята музейників, відбулася наукова конференція «Історико-культурна спадщина – для майбутнього». Захід було організовано кафедрою музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей за активної участі Студентського наукового товариства музейників КНУКіМ. 

https://www.youtube.com/watch?v=qyQ2zlHRjWU (посилання на запис конференції)

https://drive.google.com/file/d/1Tqh95yfS0wBvlRo0uj33GR3GVm2mVx-w/view?usp=sharing – посилання на оцифрований посібник з тезами доповіді цієї конференції.

конференція

Семінар на тему «Збереження і використання історико-культурних цінностей під час війни та у парамілітарних умовах»

Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=ZeW2mjxpJaA

29 березня відбувся семінар на тему « Збереження і використання історико-культурних цінностей під час війни та у парамілітарних умовах". Учасники наукового товариства виступили за наступними темами: 

- Катерина Прокудіна, голова наукового товариства, підготувала доповідь на тему «Досвід збереження музейних пам'яток під час Революції гідності у Києві (НХМУ, Музей історії Києва)».

- Єлизавета Динник, достідниця товариства, доповіла на тему «Художні інсталяції, присвячені АТО. Нікіта Кадан та ін.»

- Олександра Миськів, серетар наукового товариства, підготувала презентацію про «Досвід збереження історико-культурних цінностей  у Британії під час Другої світової війни»

- Марія Павлюченко, дослідниця товариства, підготувала доповідь на тему «Збереження історико-культурних цінностей в Україні у 2022 р.»

подкаст

Подкаст «Практика: очікування, реальність та поради»

7 грудня Студентське наукове товариство музейників КНУКіМ записало подкаст "Практика: очікування, реальність та поради".

До подкасту доєдналися студенти, які цікавляться своєю майбутньою практикою.

Студенти четвертого курсу охоче поділилися власним досвідом та надали поради про те, як знайти базу практики, та як себе на ній проявити. Студенти першого курсу мали можливість задати хвилюючі їх питання, які дозволили дізнатися більше про такий період у навчанні, як практика.

Учасникам було пояснено які види практики існують, залежно від курсу: ознайомча, навчальна, виробнича та переддипломна. Також було окреслено хронологічні рамки практики та особливості кожного етапу.

Секретар наукового товариства та студентка четвертого курсу, Миськів Олександра надала поради щодо того, як обрати базу практики та закликала студентів прислуховуватися до власних інтересів. Олександра наголосила на важливості ознайомчої практики, яка допоможе обирати майбутнє місце проходження практики.

Також, було роз'яснено у яких саме закладах можна проходити практику, а куратор наукового товариства, доктор культурології Сергій Борисович Руденко розповів, що саме музей є найпродуктивнішою базою для наших студентів. Але викладач наголосив на важливості поставлення мети та місії проходження практики, від яких і залежить подальший вибір установи.

Голова наукового товариства та студентка четвертого курсу, Прокудіна Катерина, поділилася порадами щодо самого процесу обрання та проходження практики. Студентам було надано пораду більш ґрунтовно підходити до вибору бази практики і створювати мотиваційні листи під час звернення про проходження до установи, щоб найвигідніше себе зарекомендувати. Сергій Борисович додав, що сьогодні, також, набирає актуальність відео-резюме. Наголошувалося на важливості ініціативи від студента, а також були наведені приклади з життя, коли ці поради стали в нагоді.

Дана зустріч є корисним викладом власного досвіду, який допоможе студентам продуктивніше проходити власну практику та використовувати наданий час ефективно для себе. У висновку учасники підсумували, що важливим є знайти власний інтерес під час практики, а працевлаштування є найвищим балом за її проходження. Важливо бути суб'єктним та постійно запитувати себе "Чому я навчився сьогодні?", "Що я знаю?", "Чого я не знаю, але можу дізнатися?" та подібні. Також, треба усвідомлювати, що під час практики навчання не ставиться на паузу, а продовжується у іншому форматі.

Шукайте запис на каналі наукового товариства у YouTube

 

Бажаєш стати членом Студентського наукового товариства музейників?
Отримай консультацію: +38(096) 989 88 92

Ми у соціальних мережах:

Instagram: https://www.instagram.com/mssnt.knukim/

Facebook: https://www.facebook.com/ms.snt.knukim

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCDywbeoFUv1EyI-05T84c9g

E-mail: ms.snt.knukim@gmail.com

КОНТАКТИ

Номер для консультацій

+38 (096) 989-88-92

Консультанти:

Тетяна Олександрівна Бегаль
+38 (066) 501-04-92

Юлія Миколаївна Ключко
+38 (068) 875-55-81

 

Адреса кафедри: вул. Чигоріна, 14, каб.65, тел. +38 (097) 186-19-57

Cторінка у Facebook: https://www.facebook.com/kafedra.ms.knukim

Instagram кафедри: https://instagram.com/knukim__museology

Instagram для Абітурієнтів-2023: https://www.instagram.com/abit__official/

Ми запрошуємосаме тебе до нашої студентської родини!

Дізнайся більше інформації щодо вступу натиснувши на кнопку!
Стати студентом!

Викладачі

Наша професійна команда зробить все для того, щоб перетворити твоє навчання у незабутній захоплюючий процес, що запам'ятається на все життя!
(для перегляду повної інформації натисніть на фото)