Лабораторія професійної практичної підготовки

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОЇ ДРУЖНЬОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ РОДИНИ!

Лабораторія професійної
практичної підготовки

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОЇ ДРУЖНЬОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ РОДИНИ!

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Професійно-практична підготовка студентів є невід’ємною частиною навчальної роботи і здійснюється з метою набуття професійних навиків приймати самостійні рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої фахової підготовки.

Лабораторія професійної практичної підготовки є структурним навчально-практичним підрозділом факультету, що організовує і проводить ознайомлення студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр», таких спеціальностей як: 241 «Готельно-ресторанна справа», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» та 242 «Міжнародний туризм» зі специфікою майбутнього фаху, реалізовує закріплення теоретичних і практичних знань безпосередньо на підприємствах готельно-ресторанного господарства і туристичної сфери. Професійно-практична підготовка дає змогу скоротити термін адаптації молодих фахівців після закінчення університету до сучасних умов діяльності у сфері готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ:

 • організація проходження всіх видів практик студентів на високому рівні;
 • аналіз якості проходження практики студентами на базах практик;
 • дослідження інноваційних засад формування вмінь і навичок, певного досвіду практичної діяльності, соціально-економічного спілкування, зорієнтованих на стимулювання самоосвіти студентів та вміння використовувати набуті знання в нових ситуаціях;
 • створення ефективної системи закріплення студентів за базами практик, що забезпечить формування позитивних професійних ціннісних навичок;
 • організація співробітництва з фахівцями галузі, з метою зацікавлення студентів в отриманні практичних знань, організації навчальної діяльності з врахуванням сучасних інноваційних технологій та тенденцій розвитку галузі;
 • пошук нових форм та методів професійної підготовки студентів.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ЛАБОРАТОРІЇ Є:

 • відбір і підготовка баз для повноцінного проходження практик студентами;
 • збір інформації, стосовно вивчення баз практик для професійно-практичної підготовки студентів, проведення аналізу і теоретичного узагальнення отриманих даних;
 • укладення угод з закладами готельно-ресторанного і туристичного бізнесу на проведення практики студентів;
 • контроль за виконанням програм практик студентами та своєчасного представлення студентом звіту про проходження практики;
 • висвітлення організації професійно-практичної підготовки студентів факультету у засобах масової інформації;
 • створення студентських гуртків, секцій тощо, зорієнтованих на розширення практичних навиків, діючих у межах Статуту університету і напрямів роботи лабораторії;
 • створення умов для отримання першого робочого місця випускниками навчальних закладів, впровадження системи наставництва.

Головною метою діяльності лабораторії є підготовка високопрофесійних кадрів, яка реалізується вдалим поєднанням теоретичних знань з практичними навичками. Лабораторія професійної практичної підготовки ФГРіТБ, створює необхідні умови для удосконалення рівня загальної, теоретичної і практичної підготовки майбутніх фахівців, отримання ними професійних навичок роботи в провідних закладах готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. Це допомагає студентам пізнати сучасні методи та форми організації праці у сфері їх майбутньої професійної діяльності, ознайомити із структурою підприємств, функціональними процесами, та нормативно-правовою базою, що регулює їх діяльність. Комплексний характер організації практики дає змогу молодим спеціалістам здобути навики прийняття самостійних рішень для подальшої роботи в обраній сфері діяльності.

СКЛАД ЛАБОРАТОРІЇ

Роботу лабораторії професійної практичної підготовки забезпечує

Булгакова

Булгакова Наталія Валеріївна

Викладач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

instagramfacebookyoutube

Автор понад 30 наукових праць: статей, навчально-методичних програм і співавтор двох колективних монографій «Дитяча субкультура в Україні: традиції та сучасність (культурологічний контекст)» (2018 р.) та «Нові медіа в сучасному суспільстві: культурологічний вимір: монографія» (2017 р.).

Тематика наукових досліджень пов’язана з соціально-культурною сферою, проблемами становлення та розвитку курортної справи в Україні, ринком туристсько-рекреаційних та wellness-послуг, вивченням туристичних ресурсів світу, організація транспортного обслуговування туристів, про що свідчить тематика статей та участь у міжнародних науково-практичних конференціях з окресленого напрямку діяльності.

Є асоційованим членом Громадської організації «Науково-дослідний інститут економічного розвитку» (Громадський експерт лабораторії економіки туризму і курортів). Постійно підвищує свій освітньо-кваліфікаційний рівень. З метою вивчення туристичних ресурсів та організації туристичної діяльності з січня по червень 2016 року проходила піврічне стажування на туристичному підприємстві ТОВ «ГОУ ТУ ХОЛІДЕЙ» без відриву від навчального процесу. Пройшла курс підвищення кваліфікації у Вищому навчальному закладі «Університет економіки та права «КРОК», Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, за програмою підвищення кваліфікації «Інноваційні технології навчання у вищій школі».

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ

Важливу роль для підвищення професійного рівня, удосконалення набутих професійних навичок, відіграє стажування в закордонних готельно-ресторанних комплексах світу, яке формує практичний досвід в сфері міжнародних стандартів гостинності та туризму, підвищує рівень знання іноземних мов, знайомить із звичаями і культурою країн – місць стажування. Крім того, студенти отримують незабутні враження та емоції, розширюють професійні контакти та налагоджують плідні робочі взаємини.

Після закінчення стажування студенти стають власниками сертифікатів про проходження стажування, які дозволяють розраховувати на більші шанси при прийнятті на роботу у порівнянні з іншими претендентами.

З урахуванням специфіки галузі, стажування, як правило, проводяться у весняно-літній час, протягом трьох, шести місяців, в залежності від країни перебування.

Основні країни проходження стажування: Болгарія, Греція, Єгипет, Німеччина, Польща, США, Туреччина.

Практика

ОКР БАКАЛАВР «ГРС» 

Практика для ОКР Бакалавр спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

Враховуючи вимоги та пропозиції роботодавців, практична підготовка студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» має наскрізний характер, ефективність якої визначається умовами її організації на базах практики. Тому, і базами практики є найбільш ефективно функціонуючі суб’єкти господарювання, які забезпечують реалізацію вимог наскрізних програм і мають фахівців належного рівня.

I КУРС

Розпочинають студенти знайомитися з майбутньою сферою діяльності на першому курсі. Організація ознайомчої практики відбувається з метою розширення уявлення студентів про майбутню фахову спрямованість, вивчення історії створення і особливостями практичної діяльності закладів готельно-ресторанного господарства міста Києва та України. Маючи змогу поринути в сферу професійної діяльності, майбутні фахівці відкривають для себе чисельну розгалуженість мережі підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Серед них провідні заклади гостинності і культури:

ГОТЕЛІ ТА ГОТЕЛЬНІ КОМПЛЕКСИ:

 • Готель «InterContinental»
 • Готель «HolidayInnKiev»
 • Готель «Президент»
 • Готель «Україна»
 • Готельний комплекс «Братислава»
 • Готель «Київ»

ЗАКЛАДИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА:

 • Мережа еко-ресторанів «Батьківська Хата»
 • Ресторан «Ронін»
 • Ресторан «SANPAOLO»
 • Ресторан «The Burger Mexico»
 • Ресторан-броварня «Проходимець»
 • Ресторан «Щекавиця»
 • Ресторан «Бао»
 • Ресторан «Фуджі»
 • Ресторан «Пивна дума»
 • Ресторан «Одеса»
 • Ресторан «Желток»
 • Фан-бар «Банка»
 • Кафе «Моменти»
 • Кав’ярня «Шоколадниця»
 • Абсурд-паб «BarDuck»
II КУРС

Метою навчальної практики другого курсу є узагальнення і систематизація набутих студентами теоретичних знань, вироблення вміння та навичок застосування їх на практиці; набуття необхідних знань і практичних навичок з організації та загальної діяльності підприємств ресторанного господарства, безпосередня практична підготовка до самостійної роботи з виготовлення кулінарної продукції у закладах харчування; набуття досвіду роботи в закладах ресторанного господарства. Практика проводиться на сучасних підприємствах ресторанного господарства основних типів, різних форм власності та господарювання, які є юридичними особами:

 • Ресторан «СушиЯ»
 • Ресторан «WineCityGrill»
 • Ресторан «Муракамі»
 • Ресторан «Теплиця»
 • Ресторан «Желток»
 • Ресторан «Міміно»
 • Бар «Локація»
 • Кафе «Моменти»
 • Кав’ярня «Шоколадниця»
 • Пекарня-кав’ярня «Франсуа»
 • Кальян-бар «GUSTOỦ»
 • Фан-бар «Банка»
 • Абсурд-паб «BarDuck»
III КУРС

Метою практики студентів третього курсу є формування та розвиток професійного вміння приймати самостійні рішення в реальних виробничих умовах при виконанні обов’язків, властивих майбутній професії. Оволодіваючи сучасними методами, формами і знаряддями організації праці в галузі майбутньої спеціальності, студенти набувають практичного досвіду поєднання технологічних процесів з механізмами і формами управління в сфері ресторанного бізнесу. Для проходження практики обрані заклади, що запроваджують передові технології виробництва і організації обслуговування, сучасні методи управління і господарювання, нові форми організації праці:

 • Ресторан «Канапа»
 • Ресторан «Sanpaolo»
 • Ресторан «Остання Барикада»
 • Ресторан «Барсук»
 • Ресторан «Ронін»
 • Ресторан «Гастророк»
 • Ресторан «Охота на Овець»
 • Ресторан «РибаLove»
 • Ресторан «SHOOTERS»
 • Ресторан «Лакі Лучано»
 • Ресторан «Camembert»
IV КУРС

При проведенні виробничої практики на четвертому курсі студенти опановують навички організаційно-управлінської та фінансово-економічної діяльнсті, набуваючи практичного досвіду з питань забезпечення стратегічних напрямів розвитку підприємств готельного бізнесу. Вивчаючи сучасний стан та основні цикли створення та реалізації готельного продукту, практикуються в організації технологічних процесів основних і додаткових послуг. Під час практики, безпосередньо на місцях, студенти знайомляться з сферою діяльності закладів: типом, категорією підприємства готельного господарства його екстер’єром та інтер’єром, основним контингентом гостей. Удосконалюючи вміння самостійно здійснювати пошук потрібної інформації про стан роботи підприємства на ринку, проводять аналіз і виявляють основні чинники, що обумовлюють фактичний стан діяльності підприємства. Практика відбувається на базі кращих закладів готельного господарства України і світу:

 • Міжнародний діловий центр «Готель «Hilton»
 • Готельний комплекс «Київ»
 • Готель «Прем’єр Палац»
 • Готель «Хаятт Рідженсі Київ»
 • Готель «Radisson»
 • Готель «Ramada Encore»
 • Готель «Оселя»
 
ОКР БАКАЛАВР «МСД»

Практика для ОКР Бакалавр спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» за спеціалізацією «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу»

У підготовці фахівців високого рівня практика посідає особливе місце. Кожен навчальний рік знаменує важливу сходинку на шляху до здобуття знань, умінь і практичних навичок, конче потрібних майбутнім фахівцям. Це — система послідовного засвоєння сутності обраної професії, оскільки в рамках проходження практики студенти набувають практичного досвіду в сфері діяльності підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

I КУРС

Ознайомча практика має на меті допомогти студентам оволодіти основами готельно-ресторанної і туристичної діяльності, докладно познайомити їх з організацією роботи готелів, ресторанів, туристичних компаній, їх структурою, основними видами і особливостями практичної діяльності. Засвоєння фахової спрямованості відбувається також через ознайомлення з екскурсійними об’єктами − пам’ятками історії, культури та архітектури, які є визначними історико-культурними ресурсами.

Під час практики студенти відвідують спеціальні рекламно-промоційні заходи, спеціалізовані виставки, вернісажі, фестивалі, театри, музеї, провідні підприємства готельно-ресторанного господарства:

 • готель «InterContinental»
 • готель «HolidayInnKiev»
 • готель «Президент»
 • готель «Україна»
 • готельний комплекс «Братислава»
 • готель «Київ»
 • мережа еко-ресторанів «Батьківська Хата»
 • ресторан «Ронін»
 • ресторан «SANPAOLO»
 • ресторан «The Burger Mexico»
 • ресторан-броварня «Проходимець»
 • ресторан «Щекавиця»
 • ресторан «Бао»
 • ресторан «Фуджі»
 • ресторан «Пивна дума»
 • ресторан «Одеса»
 • ресторан «Желток»
 • фан-бар «Банка»
 • кафе «Моменти»
 • кав’ярня «Шоколадниця»
II КУРС

Навчальна практика студентів другого курсу спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», спрямована на закріплення знань, отриманих в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, опанування практичними навичками з менеджменту соціокультурної діяльності функціонування закладів готельного господарства, підприємств соціокультурного сервісу і туризму.

Практика студентів проходить в закладах ресторанного господарства та у провідних туристичних компаніях України та світу:

 • ресторан «СушиЯ»
 • ресторан «WineCityGrill»
 • ресторан «Муракамі»
 • ресторан «Теплиця»
 • ресторан «Желток»
 • ресторан «Міміно»
 • бар «Локація»
 • кафе «Моменти»
 • кав’ярня «Шоколадниця»
 • пекарня-кав’ярня «Франсуа»
 • кальян-бар «GUSTOỦ»
 • фан-бар «Банка»
 • «I&TRAVEL»
 • «ОРІОН-ІНТУР»
 • «TRAVEL PROFESSIONAL GROUP»
 • «ЕТНОЛЕНД»
 • «АЗАРІЯ»
 • «EUROPE TRAVEL GROUP»
 • «КАНДАГАР TRAVEL»
 • «ТУРТУЖУР»
 • «МУЗЕНІДІС ТРЕВЕЛ»
 • «СОНАТА-ТРЕВЕЛ»
 • TEZ TOUR
 • ANEXTOUR
III КУРС

Під час проходження практики на третьому курсі студенти спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» закріплюють теоретичні знання, набувають навичок практичної роботи щодо прийняття самостійних рішень при виконанні обов’язків, властивих майбутній професії, організаційно-управлінській і суспільній діяльності. Студенти вчаться аналізувати роботу закладів ресторанного господарства по різним показникам, ознайомлюються з основними технологічними і організаційними процесами на підприємстві, практикуються в технології виконання різних видів робіт окремих служб, що надають основні і додаткові послуги.

Для проходження практики обрані заклади ресторанного господарства, що мають висококваліфікованих фахівців, здатних надати допомогу студентам у набутті практичних фахових умінь і навичок:

 • ресторан «Канапа»
 • ресторан «Sanpaolo»
 • ресторан «Остання Барикада»
 • ресторан «Барсук»
 • ресторан «Ронін»
 • ресторан «Гастророк»
 • ресторан «Охота на Овець»
 • ресторан «РибаLove»
 • ресторан «SHOOTERS»
 • ресторан «Лакі Лучано»
 • ресторан «Camembert»
IV КУРС

Виробнича практика студентів четвертого курсу спеціальності є логічним продовженням усіх видів практик з першого по третій курс і проводиться як підсумкова при підготовці бакалаврів. Її метою є поглиблення і закріплення теоретичних і практичних знань, отриманих під час навчання в університеті, набуття необхідних практичних навичок в прийнятті управлінських рішень в реальних виробничих умовах завдяки виконанню різних професійних обов’язків у закладах готельно-ресторанного бізнесу.

За період проходження практики студенти вивчають організацію всіх груп приміщень у готельному підприємстві, діяльність основних та допоміжних служб, що підтримують їх функціонування, порядок надання основних та додаткових послуг, а також методи управління персоналом, аналізують основні економічні показники господарської і фінансової діяльності підприємств готельного господарства, їх вплив на прийняття рішень менеджерів різного рівня управління.

Практика спланована з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду проведення виробничої практики і відбувається в провідних готельно-ресторанних комплексах, закладах готельного господарства різних типів, які здатні надати студентам можливість фахові знання і практичні навички:

 • міжнародний діловий центр «Готель «Hilton»
 • готельний комплекс «Київ»
 • готель «Прем’єр Палац»
 • готель «Хаятт Рідженсі Київ»
 • готель «Radisson»
 • готель «Ramada Encore», Готель «Оселя»
ОКР БАКАЛАВР «МТ»

Практика для ОКР Бакалавр спеціальності 242 «Міжнародний туризм»

Поєднання теорії і практики є головним стержнем освіти студентів кафедри міжнародного туризму. Усе, що вивчаємо на предметах, передбачає закріплення теоретичних знань в реальних умовах, наближених до професійної діяльності майбутніх фахівців туризмознавців.

I КУРС

На першому курсі студенти проходять ознайомчу практику. Для кращого засвоєння проводиться вона з відривом від занять у провідних закладах туристичної сфери з метою вивчення туристичних ресурсів.

Це знайомство з головними туристичними ресурсами країни, роботою кращих підприємств туристичної сфери України, зокрема, Києва такі як: Туристична компанія «Нью Лоджик», Туристична компанія «CORAL TRAVEL», Туристична компанія «I&J TRAVEL», Дизайн-готель 11 MIRRORS, Готель «ОПЕРА», Готель «Хаятт Рідженсі Київ», Туристична компанія «АККОРД-ТУР», ТОВ «Україна бізнес тур».

Навчальні екскурсійні маршрути, з метою практичного застосування майбутніми фахівцями індустрії туризму, проводяться по основних туристичних об’єктах міста Києва. А саме: Національний заповідник «СОФІЯ КИЇВСЬКА», Михайлівський Золотоверхий монастир, Андріївська церква, Національний музей історії, Музей однієї вулиці, Музей історії України, Києво-Печерська лавра, Музей історичних скарбів України, Дім-музей Т. Г. Шевченка та інші).

Відбуваються мандрівки і провідними туристичними центрами України (Львів, Тернопіль, Чернівці).

Після закінчення першого курсу студенти можуть працювати організаторами дозвілля безпосередньо в Україні та закордоном.

II КУРС

Практика другого курсу передбачає краєзнавчу та країнознавчу практику. Тобто, подорожі і адаптація знань з аудиторій на реальні об’єкти. Мова йде про відвідування та аналіз історико-культурних, природно-рекреаційних об’єктів та інфраструктури провідних туристичних регіонів України. Зокрема: Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська область – основні центри досліджень в Україні.

Пріоритетне значення відводиться знайомству з туристичними ресурсами іноземних держав. Переважно це Румунія, Болгарія, Польща, Чехія. Закордонна практика розширює загальне уявлення про можливості світової туристичної індустрії та дає змогу накопичувати професійний досвід організації туристичних подорожей в Україні та світі.

Після закінчення другого курсу студенти можуть працювати організаторами подорожей, екскурсоводами, гідами в туристичних підприємствах безпосередньо в Україні та закордоном.

III КУРС

На третьому курсі студенти проходять виробничу практику у провідних туристичних підприємствах України та закордону. Основне завдання – засвоєння технологічного процесу комплектування та продажу туристичного продукту.

Базами практики є топові підприємства, заклади та установи туристичної індустрії, які володіють прогресивними технологіями та методами управління. Зокрема: «Anex tour», «Феєрія мандрів», «Кандагар Тревел», «Trevel Professional group», «Coral travel», «ТUI», «ЗАБУГОР.КОМ» «Поїхали з нами», «ТЕЗТУР», Туристична компанія «I&J TRAVEL», Дизайн-готель 11 MIRRORS, Готель «ОПЕРА», Готель «Хаятт Рідженсі Київ», Туристична компанія «АККОРД-ТУР», ТОВ «Україна бізнес тур» тощо.

Після закінчення третього курсу студенти можуть працювати трансферменами провідних туристичних підприємств безпосередньо в Україні та закордоном.

Географія практики щороку розширюється. Таким чином, ми йдемо в ногу з часом. Вивчаємо нові європейські методики, побачивши їх реальне застосування!

Ми запрошуємосаме тебе до нашої студентської родини!

Дізнайся більше інформації щодо вступу натиснувши на кнопку!
Стати студентом!

Наші партнери