Лабораторія професійної практичної підготовки

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОЇ ДРУЖНЬОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ РОДИНИ!

Лабораторія професійної
практичної підготовки

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОЇ ДРУЖНЬОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ РОДИНИ!

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Професійно-практична підготовка студентів є невід’ємною частиною навчальної роботи і здійснюється з метою набуття професійних навиків приймати самостійні рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої фахової підготовки.

Лабораторія професійної практичної підготовки є структурним навчально-практичним підрозділом факультету, що організовує і проводить ознайомлення здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» зі специфікою майбутнього фаху, реалізовує закріплення теоретичних і практичних знань безпосередньо на підприємствах готельно-ресторанного господарства, туристичної сфери та музейних закладів за спеціальностями:

 • 241 «Готельно-ресторанна справа» (освітня програма «Готельно-ресторанна справа»);
 • 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (освітня програма «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу», освітня програма «Діджитал менеджмент та ресторанний сервіс»)
 • 242 «Туризм» (освітня програма «Міжнародний туризм»)
 • 027 “Музеєзнавство, памʼяткознавство” (освітня програма «Експертиза історико-культурних цінностей», освітня програма «Арт-менеджмент і галерейний бізнес»);

Професійно-практична підготовка дає змогу скоротити термін адаптації молодих фахівців після закінчення університету до сучасних умов діяльності у сфері готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, музейного менеджменту.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ:

 • організація проходження всіх видів практик здобувачів на високому рівні;
 • аналіз якості проходження практики здобувачами на базах практик;
 • дослідження інноваційних засад формування вмінь і навичок, певного досвіду практичної діяльності, соціально-економічного спілкування, зорієнтованих на стимулювання самоосвіти здобувачів вищої освіти та вміння використовувати набуті знання в нових ситуаціях;
 • створення ефективної системи закріплення здобувачів за базами практик, що забезпечить формування позитивних професійних ціннісних навичок;
 • організація співробітництва з фахівцями галузі, з метою зацікавлення здобувачів в отриманні практичних знань, організації навчальної діяльності з врахуванням сучасних інноваційних технологій та тенденцій розвитку галузі;
 • пошук нових форм та методів професійної підготовки здобувачів.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ЛАБОРАТОРІЇ Є:

 • відбір і підготовка баз для повноцінного проходження практик здобувачами;
 • збір інформації, стосовно вивчення баз практик для професійно-практичної підготовки здобувачів, проведення аналізу і теоретичного узагальнення отриманих даних;
 • підписання договорів про проходження практики з закладами готельно-ресторанного, туристичного бізнесу та музейними установами;
 • контроль за виконанням програм практик здобувачами та своєчасного представлення здобувачем звіту про проходження практики;
 • висвітлення організації професійно-практичної підготовки здобувачів факультету у засобах масової інформації;
 • створення гуртків, секцій для здобувачів вищої освіти тощо, зорієнтованих на розширення практичних навиків, діючих у межах Статуту університету і напрямів роботи лабораторії;
 • створення умов для отримання першого робочого місця випускниками навчальних закладів, впровадження системи наставництва.

Головною метою діяльності лабораторії є підготовка високопрофесійних кадрів, яка реалізується вдалим поєднанням теоретичних знань з практичними навичками. Лабораторія професійної практичної підготовки ФГРіТБ, створює необхідні умови для удосконалення рівня загальної, теоретичної і практичної підготовки майбутніх фахівців, отримання ними професійних навичок роботи в провідних закладах готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. Це допомагає здобувачам пізнати сучасні методи та форми організації праці у сфері їх майбутньої професійної діяльності, ознайомити із структурою підприємств, функціональними процесами, та нормативно-правовою базою, що регулює їх діяльність. Комплексний характер організації практики дає змогу молодим спеціалістам здобути навики прийняття самостійних рішень для подальшої роботи в обраній сфері діяльності.

СКЛАД ЛАБОРАТОРІЇ

Роботу лабораторії професійної практичної підготовки забезпечує

Булгакова

Булгакова Наталія Валеріївна

Викладач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

instagramfacebookyoutube

Автор понад 30 наукових праць: статей, навчально-методичних програм і співавтор двох колективних монографій «Дитяча субкультура в Україні: традиції та сучасність (культурологічний контекст)» (2018 р.) та «Нові медіа в сучасному суспільстві: культурологічний вимір: монографія» (2017 р.).

Тематика наукових досліджень пов’язана з соціально-культурною сферою, проблемами становлення та розвитку курортної справи в Україні, ринком туристсько-рекреаційних та wellness-послуг, вивченням туристичних ресурсів світу, організація транспортного обслуговування туристів, про що свідчить тематика статей та участь у міжнародних науково-практичних конференціях з окресленого напрямку діяльності.

Є асоційованим членом Громадської організації «Науково-дослідний інститут економічного розвитку» (Громадський експерт лабораторії економіки туризму і курортів). Постійно підвищує свій освітньо-кваліфікаційний рівень. З метою вивчення туристичних ресурсів та організації туристичної діяльності з січня по червень 2016 року проходила піврічне стажування на туристичному підприємстві ТОВ «ГОУ ТУ ХОЛІДЕЙ» без відриву від навчального процесу. Пройшла курс підвищення кваліфікації у Вищому навчальному закладі «Університет економіки та права «КРОК», Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, за програмою підвищення кваліфікації «Інноваційні технології навчання у вищій школі».

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ

Важливу роль для підвищення професійного рівня, удосконалення набутих професійних навичок, відіграє стажування в закордонних готельно-ресторанних комплексах світу, яке формує практичний досвід в сфері міжнародних стандартів гостинності та туризму, підвищує рівень знання іноземних мов, знайомить із звичаями і культурою країн – місць стажування. Крім того, студенти отримують незабутні враження та емоції, розширюють професійні контакти та налагоджують плідні робочі взаємини.

Після закінчення стажування студенти стають власниками сертифікатів про проходження стажування, які дозволяють розраховувати на більші шанси при прийнятті на роботу у порівнянні з іншими претендентами.

З урахуванням специфіки галузі, стажування, як правило, проводяться у весняно-літній час, протягом трьох, шести місяців, в залежності від країни перебування.

Основні країни проходження стажування: Болгарія, Туреччина, Греція, Єгипет, Польща, Кіпр та інші.

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ

Практика

241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

Практика для здобувачів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа»)

Враховуючи вимоги та пропозиції роботодавців, практична підготовка здобувачів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» має наскрізний характер, ефективність якої визначається умовами її організації на базах практики. Тому, і базами практики є найбільш ефективно функціонуючі суб’єкти господарювання, які забезпечують реалізацію вимог наскрізних програм і мають фахівців належного рівня.

Договори на проведення практики

ГОТЕЛІ ТА ГОТЕЛЬНІ КОМПЛЕКСИ:

 • Готель «InterContinental»
 • Готель «HolidayInnKiev»
 • Готель «Президент»
 • Готель «Hilton»
 • Готель «Україна»
 • Готель «Reikartz Raziotel»
 • Готельний комплекс «Братислава»
 • Готель «Київ»
 • Готель "Ramada Encore Kyiv"
 • Готель "Редіссон Блу Резорт, Буковель"
 • Готель "Львів"
 • Готель "Хаятт"
 • Готельний комплекс "РУСЬ"
 • Готельно-ресторанний комплекс "Фортеця-Гетьман"

 

ЗАКЛАДИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА:

 • Мережа еко-ресторанів «Батьківська Хата»
 • Ресторан "Київська реберня"
 • Ресторан «Ронін»
 • Ресторан «SANPAOLO»
 • Ресторан «The Burger Mexico»
 • Ресторан-броварня «Проходимець»
 • Ресторан «Щекавиця»
 • Ресторан «Бао»
 • Ресторан «Фуджі»
 • Ресторан «Пивна дума»
 • Ресторан «Одеса»
 • Ресторан «Желток»
 • Фан-бар «Банка»
 • Кафе «Моменти»
 • Кав’ярня «Шоколадниця»
 • Абсурд-паб «BarDuck»
 • Ресторан "Grill Pub Barbaris"
 • Ресторан "Beef &Meet"
 • Ресторан "La carbonara"
 • Ресторан "Lambuka launge bar"
 • Ресторан "The Burger"
 • Ресторан "Trattoria Zucca"
 • Ресторан "Vogue cafe"
 • Ресторан "Zeytun"
 • Ресторан "Велкоміт"
 • Ресторан "Дніпровський"
 • Ресторан "Гостинний двір"
 • Ресторан "Зе Кейк Арена"
 • Ресторан "Імпреза"
 • Ресторан "Мафія"
 • Ресторан "Олімп"
 • Ресторан "Рибне місце"
 • Ресторан "Панорама"
 • Ресторан "Салатейра"
 • Ресторан "Суліко"
 • Ресторан "Сушия"
 • Ресторан "Хачапурі та вино"
 • Ресторан «Нобл»
 • Піцерія "Монопіца"
 • Піцерія "New York Street Pizza"
 • Кондитерська "Сладость"
 • Кафе "Ахтамар"
 • Кафе "Автограф"
 • Кафе "Hi Thai"
 • ЗРГ "La Spezia"
 • ЗРГ "My Space"
028 «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Практика для здобувачів спеціальності –028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (освітньо-професійна програма «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу», освітньо-професійна програма «Діджитал менеджмент та ресторанний сервіс»)

Враховуючи вимоги та пропозиції роботодавців, практична підготовка здобувачів спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» має наскрізний характер, ефективність якої визначається умовами її організації на базах практики. Тому, і базами практики є найбільш ефективно функціонуючі суб’єкти господарювання, які забезпечують реалізацію вимог наскрізних програм і мають фахівців належного рівня.

Договори на проведення практики

ГОТЕЛІ ТА ГОТЕЛЬНІ КОМПЛЕКСИ:

 • Готель «InterContinental»
 • Готель «HolidayInnKiev»
 • Готель «Президент»
 • Готель «Hilton»
 • Готель «Україна»
 • Готель «Reikartz Raziotel»
 • Готельний комплекс «Братислава»
 • Готель «Київ»
 • Готель "Ramada Encore Kyiv"
 • Готель "Редіссон Блу Резорт, Буковель"
 • Готель "Львів"
 • Готель "Хаятт"
 • Готельний комплекс "РУСЬ"
 • Готельно-ресторанний комплекс "Фортеця-Гетьман"

 

ЗАКЛАДИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА:

 • Мережа еко-ресторанів «Батьківська Хата»
 • Ресторан "Київська реберня"
 • Ресторан «Ронін»
 • Ресторан «SANPAOLO»
 • Ресторан «The Burger Mexico»
 • Ресторан-броварня «Проходимець»
 • Ресторан «Щекавиця»
 • Ресторан «Бао»
 • Ресторан «Фуджі»
 • Ресторан «Пивна дума»
 • Ресторан «Одеса»
 • Ресторан «Желток»
 • Фан-бар «Банка»
 • Кафе «Моменти»
 • Кав’ярня «Шоколадниця»
 • Абсурд-паб «BarDuck»
 • Ресторан "Grill Pub Barbaris"
 • Ресторан "Beef &Meet"
 • Ресторан "La carbonara"
 • Ресторан "Lambuka launge bar"
 • Ресторан "The Burger"
 • Ресторан "Trattoria Zucca"
 • Ресторан "Vogue cafe"
 • Ресторан "Zeytun"
 • Ресторан "Велкоміт"
 • Ресторан "Дніпровський"
 • Ресторан "Гостинний двір"
 • Ресторан "Зе Кейк Арена"
 • Ресторан "Імпреза"
 • Ресторан "Мафія"
 • Ресторан "Олімп"
 • Ресторан "Рибне місце"
 • Ресторан "Панорама"
 • Ресторан "Салатейра"
 • Ресторан "Суліко"
 • Ресторан "Сушия"
 • Ресторан "Хачапурі та вино"
 • Ресторан «Нобл»
 • Піцерія "Монопіца"
 • Піцерія "New York Street Pizza"
 • Кондитерська "Сладость"
 • Кафе "Ахтамар"
 • Кафе "Автограф"
 • Кафе "Hi Thai"
 • ЗРГ "La Spezia"
 • ЗРГ "My Space"
242 «ТУРИЗМ»

Практика для здобувачів спеціальності 242 «Туризм» (освітньо-професійна програма «Міжнародний туризм»)

Враховуючи вимоги та пропозиції роботодавців, практична підготовка здобувачів спеціальності «Туризм» має наскрізний характер, ефективність якої визначається умовами її організації на базах практики. Тому, і базами практики є найбільш ефективно функціонуючі суб’єкти господарювання, які забезпечують реалізацію вимог наскрізних програм і мають фахівців належного рівня.

Договори на проведення практики

ТУРИСТИЧНІ АГЕНТСТВА:

 • Туристичне агентство "ANEX TOUR"
 • Туристичне агентство "Coral Travel"
 • Туристичне агентство "Join Up"
 • Туристичне агентство "TPG"
 • Туристичне агентство "TUI"
 • Туристичне агентство "Поїхали з нами"
 • Туристичне агентство "Меридіан"
 • Туристичне агентство "Імпульс"
 • Туристичне агентство "Emotion Tour"
 • Туристичне агентство "Emmi Tour"
 • Туристичне агентство "Сто доріг"
 • Туристичне агентство "Захотіли-Полетіли"
 • Туристичне агентство "ТВ-ТУР"
 • Туристичне агентство "Слов`янський тур"
 • Туристичне агентство "Море Турів"

 

ТУРИСТИЧНІ ОПЕРАТОРИ:

 • Туристичний оператор "Адвант тревел"
 • Туристичний оператор "Кандагар Тревел"
 • Туристичний оператор "Романов-Тур"
 • Туристичний оператор «Нью Лоджик»
 • Туристичний оператор «Тур-24»
 • Туристичний оператор «TEZ Tour»
 • Туристичний оператор «АККОРД-тур»
 • Туристичний оператор «Алінда-тур»
027 «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМʼЯТКОЗНАВСТВО»

Практика для здобувачів спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» (освітньо-професійна програма «Експертиза історико-культурних цінностей», освітньо-професійна програма «Арт-менеджмент та галерейний бізнес»)

Враховуючи вимоги та пропозиції роботодавців, практична підготовка здобувачів спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство» має наскрізний характер, ефективність якої визначається умовами її організації на базах практики. Тому, і базами практики є найбільш ефективно функціонуючі суб’єкти господарювання, які забезпечують реалізацію вимог наскрізних програм і мають фахівців належного рівня.

Договори на проведення практики

МУЗЕЙНІ ЗАКЛАДИ:

 • Музей історії міста Києва
 • Національний музей "Чорнобиль"
 • Національний музей медицини України
 • Національний художній музей України
 • Галерея-музей Історія становлення української нації
 • Музей-майстерня творчої династії Зноби-Голембієвських
 • КП "Водно-інформаційний центр"
 • Літературно-меморіальний музей-квартира П. Тичини в м. Києві
 • КЗ "Чорнобаївський історико-краєзнавчий музей"
 • КЗ Державний історико-культурний заповідник м. Острога
 • Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського
 • Конотопський міський краєзнавчий музей
 • КЗ "Краєзнавчий музей Петра та Семена Гулаків-Артемовських" Городищенської районної ради
 • КЗ "Житомирський обласний краєзнавчий музей"
 • Державний музей іграшки
 • Приватна колекція історії туалету

 

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАКЛАДИ:

Деснянський заклад позашкільної освіти "Центр творчості дітей та юнацтва" Чернігівської області. Музей Героям АТО

 

Ми запрошуємосаме тебе до нашої студентської родини!

Дізнайся більше інформації щодо вступу натиснувши на кнопку!
Стати студентом!

Наші партнери