Бондаренко Світлана Анатоліївна

Бондаренко Світлана Анатоліївна

Професор з/н, доктор екон. наук, доцент.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Досвід роботи у сфері вищої освіти – більше 20 років.

Викладає дисципліниГотельна справа, Інноваційні готельні технології, Психологія управління, Основи наукових досліджень, академічна доброчесність, Сталий розвиток міжнародного туризму.

Автор понад 120 публікації, у тому числі опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Автор понад 15 публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus.

Наукові інтереси:

  • Теорія та практика інноваційного розвитку підприємств;
  • Економічна безпека, національна безпека;
  • Управління інноваційним розвитком підприємств;
  • Теоретико-методологічні засади публічного адміністрування;
  • Інституційні засади розбудови організаційно-управлінської системи природокористування в контексті адміністративно-територіальної реформи;
  • Розвиток відносин власності у рекреаційно-туристичному природокористуванні;
  • Вартісно-орієнтоване управління підприємствами;
  • Теоретико-методичні засади дослідження та забезпечення збалансованого розвитку підприємств;
  • Методологія формування ефективної логістики товарних ринків;
  • Логістично-маркетингове управління ресурсними потоками в товарному ринку.