Гаврилюк Алла Михайлівна

Гаврилюк Алла Михайлівна

Доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри, сертифікований тренер з національно-патріотичного виховання.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

У КНУКіМ працює з вересня 2011 р. Має широке коло наукових інтересів. У доробку вченої понад 120 наукових, науково-методичних праць і просвітницьких матеріалів. Основні напрями наукових досліджень пов’язані з соціогуманітарним вектором формування та реалізації державної політики у сфері туризму в Україні; маркетинговими засадами розвитку вітчизняної туристичної індустрії, насамперед, промоцією, іміджем, брендингом вітчизняних туристичних дестинацій; світовою та національною нематеріальною культурною спадщиною; духовно-патріотичним вихованням студентської молоді.

Авторка монографії «Державна політика у сфері туризму в Україні: соціогуманітарний вимір» (2020); співавторка колективної монографії «Бренд-менеджмент: вимір глобальний, вимір локальний» (2021) та навчальних посібників: “Політико-управлінські механізми реалізації демократичних реформ в поліетнічній Україні” (2013); “Концептуальні засади взаємодії політики і управління” (2010).

На факультеті започаткувала практичну реалізацію основ проєктного менеджменту через організацію колективних та одноосібних науково-дослідницьких студентських робіт: «Інтерактивний ресурс «Календар подієвого етнотуризму в Україні» (2013 р.), «Сучасні туристичні артефакти України» (2014 р.), «25 перемог України на туристичній мапі країни» (2017 р.); «Сучасна візія використання музичного твору «Щедрик» як туристичного ресурсу території та елемента нематеріальної культурної спадщини України» (2019 р.).

Ініціаторка та членкиня організаційного комітету з проведення на ФГРіТБ щорічної Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації». Є партнеркою та популяризаторкою інноваційно-освітнього проєкту Наукової бібліотеки КНУКіМ «Скарби Нації».

Серед авторських освітньо-професійних доробків – вибіркові навчальні дисципліни: «Спеціалізовані види туризму/«Український етнічний туризм», «Атрактивні ресурси нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО», «Бренд-менеджмент у сфері гостинності», а також навчальні дисципліни фахової підготовки: «Маркетинг, реклама та PR-технології в туризмі», «Інноваційні технології в туризмі», «Комунікативний менеджмент у сфері туризму».