Гуць Віктор Степанович

Гуць Віктор Степанович

Доктор технічних наук, професор, академік Української технологічної академії, професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Захистив докторську дисертацію (1999) на тему «Прикладна реологія та інтенсифікація процесів харчових виробництв» за спеціальністю 05.18.12 – процеси та апарати харчових виробництв.

Викладає дисципліни: «Устаткування готельно-ресторанних комплексів», «Інноваційні ресторанні технології».

Сфера наукових інтересів: небезпечні і шкідливі чинники виробничого процесу, методи моделювання і аналізу якість харчових дисперсних систем, дослідження структурно-механічних властивостей харчових продуктів, моделювання і оптимізація процесів харчових виробництв, розробка нового технологічного устаткування готелів, готельних комплексів, сучасні інноваційні ресторанні технології, промислові і громадські будівлі.

Основний напрямок наукової діяльності: комп’ютерне математичне моделювання процесів харчових технологій, прикладна реологія, теорії відцентрового розділення неоднорідних суспензій та різання харчових продуктів.

Найважливішим результатом досліджень є розробка: реодинамічної теорії в’язко-пружних матеріальних систем, нових напрямків управління ризиками техногенного характеру на виробництві, кінетичної теорії моделювання якості харчових продуктів і прогнозування терміну їх зберігання.

Нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України (комітет  з питань освіти, науки та техніки), має відзнаку  виставки досягнень народного господарства (ВДНГ) УРСР) за розробку гідровідцентрового способу розділення м’ясної шквари.

Автор понад 300 наукових робіт, 24 патентів та авторських свідоцтв на винаходи. Підготував 5 кандидатів технічних наук, є науковим консультантом 2 докторських дисертацій, автором багатьох науково-популярних дискусійних публікацій, статей, підручників та навчальних посібників. В даний час активно працює в напрямку покращення рівня забезпечення навчальною літературою дисциплін, які викладає на кафедрі готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. Співавтор єдиного в Україні підручника «Технологічне устаткування готелів, готельних комплексів», підготував до видання навчальні посібники «Сучасне обладнання ресторанів» та «Інноваційні ресторанні технології».

В період діяльності був членом спеціалізованих вчених рад Д 26.058.03 Національного університету харчових технологій за спеціальністю 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів та спеціалізованої вченої ради К26.802.01ДУ  «ННДІПБОП» - за спеціальністю 05.26.01-охорона праці.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів, розвиток вітчизняної науки, організацію та вдосконалення навчальної, виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи (2011).