Плецан Христина Василівна

Плецан Христина Василівна

Доцент, кандидат наук з державного управління, доцент Навчально-наукового інституту Київського національного університету культури і мистецтв, магістр міжнародного туризму, агент з організації туризму, сертифікована бізнес-тренерка.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Має широке коло наукових інтересів. Фахівець з питань менеджменту індустрії туризму, креативних індустрій, культурології, кадрової політики та кадрової роботи, теорій і практик формування конкурентоздатності фахівців, лідерства, самоменеджменту, успішності професійної діяльності, управління людськими ресурсами та державного управління.

Викладає дисципліни: «Туристичний менеджмент», «Технології і практики формування конкурентоздатного фахівця в сфері туризму», «Технології лідерства та успішності», «Тайм-менеджмент. Самоменеджмент», «Туризмологія», «Кадровий менеджмент в туризмі», «Ринки туристичних послуг».

Авторка біля 100 праць наукового та навчально-методичного характеру. Учасниця численних наукових конференцій за міжнародної участі, всеукраїнських науково-практичних конференцій та наукових конгресів. Відповідальний виконавець наукових держбюджетних тем кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу ФГРіТБ.

Організаторка щорічної Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю «Нематеріальна культурна спадщини як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації», щорічної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації», унікальних майстер-класів, наукових семінарів, навчально-пізнавальних подорожей, тематичних зустрічей, івентів.

Відповідальний секретар редакційної колегії наукового збірника «Вісник Київського національного університету культури. Серія: Туризм».

Відповідальний редактор збірника тез щорічної Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю «Нематеріальна культурна спадщини як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації».

Відповідальний редактор збірника тез щорічної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації».

Особливу увагу приділяє практичному досвіду проведення тренінгів, майстер-класів. Постійно працює над підвищенням рівня професійної компетентності. З 2011 року по сьогоднішній день учасниця унікальних тренінгових програм та освітніх курсів, зокрема:

 • Certificate IFC-WSSG/WK/139-2018, Higher School of Social and Economic in Przeworsk, internship on «Modern teaching methods in economics on the EU educational market»;
 • Міжнародне науково-педагогічне стажування на тему: «Innovative methods of the organization of the education process in the area of cultural studies and arts in Ukraine and EU countries», Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща). Sertificate №CSI-22212-KSW;
 • Слухач курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КНУТД, (сертифікат);
 • Сертифікат 12СС04635922/010193, П-17/2024, Вищий навчальний заклад університет економіки та права «КРОК», навчальна програма «Інноваційні технології організації навчання у вищій школі»;
 • Сертифікат Києво-Могилянської академії за участі Головного управління державної служби України, освітня програма «Політика та програми сусідства ЄС» в рамках проекту «Розбудова демократії та можливостей державної служби в Україні» (Київ – Брюссель);
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації Національної академії державного управління при Президентові України, Школа педагогічної майстерності (2015, 2016, 2017, 2018 рр.);
 • Свідоцтво №17, «Агент з організації туризму», Державне підприємство  «Інститут підготовки кадрів промисловості»;
 • Сертифікат П-17/2024, Вищий навчальний заклад університет економіки та права «КРОК», навчальна програма «Тренінг-менеджер (бізнес-тренер)»;
 • Сертифікат 5KC6KYCUU5XL, «Cultural and creative industries» an online non-credit course authorized by National Research University Higher School of Economics and offered through Coursera;
 • Сертифікат, «The Culture & Creativity Course» in the framework of the Culture and Creativity Programmer;
 • Сертифікат 18090/cert/b13be5b0…, «Конфлікт інтересів: треба знати!» онлайн-курс платформи Prometheus;
 • Сертифікат P8JWXJA5SBHG, «Managing as a Coach» an online non-credit course authorized by University of California, Davis and through Coursera;
 • Сертифікат, «Project Management in Culture Course» in the framework of the Culture and Creativity programmer;
 • Сертифікат 18090/cert/6fd8731f09…, «Критичне мислення для освітян» онлайн-курс платформи Prometheus;
 • Сертифікат Z9UTHAE4AQWT, «Leadership and Emotional Intelligence» an online non-credit course authorized by Indian School of Business and through Coursera;
 • Сертифікат GZ6CHXNWGXKN, «Introduction to Personal Branding» an online non-credit course authorized by University of Virginia and offered through Coursera;
 • Сертифікат JCWBFQMFRVD6, «Creative Problem Solving» an online non-credit course authorized by University of Minnesota and through Coursera;
 • Сертифікат 5SD38KEGH7BW, «Inspiring and Motivating Individuals» an online non-credit course authorized by University of Michigan and offered through Coursera;
 • Сертифікат МІК 6-012, «Впровадження інноваційних освітніх проектів з метою забезпечення якості освітнього процесу», Навчально-науковий інституту неперервної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 • Сертифікат DV6J8X3RSK9U, «Setting Expectations & Assessing Performance Issues» an online non-credit course authorized by University of California, Davis and through Coursera;
 • Сертифікат ППК № 665639572-6v «Дистанційна освіта. Організація та супровід» в рамках онлайн конференції та тренінгів «Педагогічні інновації та інструменти. Техніки для особистого та психологічного розвитку»;
 • Сертифікат JV3FY4J34KC6, «Coaching Practices» an online non-credit course authorized by University of California, Davis and through Coursera;
 • Сертифікат ППК №72525031 «Від ситуативного до творчого мислення» в рамках «Організація навчального процесу. Новий освітній простір» МОН України;
 • Сертифікат D5N2GJPPVGHV, «Intercultural Management» an online non-credit course authorized by ESCP Business School and through Coursera;
 • Сертифікат QZ2FLW39HZMN, «Philosophy of Culture» an online non-credit course authorized by Higher School of Economics and through Coursera;
 • Сертифікат UN66G2NLZR98, «Global Impact: Cultural Psychology» an online non-credit course authorized by University of Illinois at Urbana-Champaign and through Coursera;
 • Сертифікат проєкту соціальної дії «Цифрова грамотність освітян» серія тренінгів «Сучасні підходи до змішаного навчання в умовах протидії поширенню COVID-19», організатор Освітній проєкт 4PEOPLE;
 • ППК «Лепбук як інноваційний інструмент формування креативної особистості» у рамках Всеукраїнської наукової онлайн конференції «Змішане навчання. Від теорії до практики», сертифікат №266300571-10v, «Організація дистанційного та змішаного навчання» сертифікат №266300571-9v;
 • Сертифікат №581760079-44v, тренінгове навчання «Онлайн інструменти взаємодії здобувачів освіти» тощо.

Членкиня Всеукраїнської громадської організації «Туристична асоціація України». Членкиня Наукової ради з туризму та курортів при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (2017, 2018, 2019, 2020 рр.).

Активна громадська діячка. Має подяки Тернопільського міського голови, Президента Національної академії при Президентові України.