Поплавська Аліна Вячеславівна

Поплавська Аліна Вячеславівна

Завідувач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, кандидат культурології, доцент.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів. Організовує та керує науково-дослідною роботою за профілем кафедри, залучає до наукових досліджень здобувачів, організовує їх участь у конференціях, виставках, конкурсах, олімпіадах, що проводяться університетом або іншими установами. Організовує систематичний зв'язок з випускниками кафедри, а також з підприємствами та установами, в яких вони працюють, з метою своєчасного коригування навчального процесу на кафедрі.

Автор близько 50 наукових та навчально-методичних праць. Постійний учасник тренінгів, бізнес-семінарів, круглих столів, майстер-класів, що підтверджено відповідними сертифікатами.

Підвищення кваліфікації за програмою: «Використання цифрових технологій в освітньому процесі» (180 год.) (Київ, 2021).