Василенко Олена Вікторівна

Василенко Олена Вікторівна

Кандидат педагогічних наук (доктор філософії «Ph.D»), міжнародний експерт з питань педагогіки і психології, міжнародний експерт з питань культури і мистецтва.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Викладає: лекційні та практичні заняття з дисциплін: «Психологія управління та конфліктологія в сфері гостинності», «Ресторанна справа», «Барна справа».

Освіта. Закінчила Дніпропетровський державний аграрний університет (1999) за спеціальністю «Аграрний менеджмент» та отримала кваліфікацію «Економіст-організатор сільськогосподарського виробництва»; Київський національний торговельно-економічний університет (2004) за спеціальністю

«Менеджмент організацій» за спеціалізацією «Менеджмент ресторанного господарства» та отримала кваліфікацію «Спеціаліст з менеджменту організацій». У 2018 р. отримала сертифікат «Міжнародний експерт з питань педагогіки і психології» та «Міжнародний експерт з питань культури і мистецтва» у

Європейському інституті «EIDV» (Словакія). У 2019 р. отримала сертифікат «Психосоматична медицина: наука і практика» на підтвердження лікарської кваліфікаційної категорії відповідно до наказу МОЗ України від 07.07.2009 № 484 в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця). У 2020 р. отримала сертифікат Міжнародної федерації арт-терапії та самореалізації особистості, Міжнародної тренінгової компанії «Основа» «Корекція психосоматичних захворювань методами арт-терапії» в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова.

Сфера наукових інтересів: дослідження методів психології управління та конфліктології в сфері гостинності, а також впровадження ефективності інноваційних ресторанних технологій. Автор понад 50 наукових та науково-методичних друкованих праць., в т.ч. наукові статті у фахових та наукометричних виданнях України, Польщі, Словаччини. Автор навчального посібника «Інноваційні ресторанні технології: автоматизована система управління «GMS ресторан», керівник студентського гуртка «Психологія управління та конфліктологія».

Брала участь у науково-дослідній роботі «Інноваційні технології у ресторанному господарстві» (номер держреєстрації 0110U002913), а також «Інноваційні підходи до формування фахових компетенцій у студентів за напрямом підготовки «Готельна і ресторанна справа». Довідка № 81-01-04-у, Київський університет туризму, економіки і права.

Особистий внесок: на основі вивчення закордонного досвіду надання інноваційних послуг у закладах ресторанного господарства внесені рекомендації щодо їх адаптації і можливості застосування у закладах ресторанного господарства України; запропоновані інноваційні технології в системі освіти при підготовці фахівців ресторанної справи; інноваційні підходи до формування знань та умінь з управління підприємством студентів факультету туризму, готельного та ресторанного бізнесу під час організаційної (управлінської) практики для IV курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» на базі віртуального підприємства; методичне та комп’ютерне забезпечення роботи віртуального підприємства; інноваційні підходи до формування знань та умінь з дисципліни «Інноваційні ресторанні технології» з розробкою авторської програми і методики для підготовки майбутніх фахівців ресторанної справи по додатковому модулю, що введений у вищезазначену дисципліну, «Інноваційні технології в управлінні закладами ресторанного господарства».

Приділяла багато часу науково-дослідній та науково-методичній роботі.

Протягом всього терміну науково-педагогічної роботи періодично проходила стажування в провідних готельно-ресторанних комплексах, фахових державних установах.

За багаторічну плідну наукову і творчу працю нагороджена численними грамотами, подяками і відзнаками, серед яких – орден Михаїла Архистратига за заслуги з відродження духовності в Україні (2018р.), орден "Жінка, мир,безпека" від Національної ради жінок України" (2021р.)

Організатор проведення унікальних майстер-класів для студентів і викладачів готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.