Ворошилова Ганна Олександрівна

Ворошилова Ганна Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Закінчила в 2004 році Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за спеціальністю “Маркетинг”. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Механізм удосконалення розвитку міжнародного ринку туристичних послуг в посткризовий період” в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

Є автором понад 150 наукових праць та публікацій в Україні та за кордоном (Росія, Чехія, Болгарія, Польща, Сербія, Литва, Туреччина) з питань міжнародної туристичної діяльності, сфери гостинності та торгівлі. Є співавтором 8 колективних монографій: «Фінансові важелі соціально-економічного механізму взаємодії суб’єктів господарювання різних типів та сфер діяльності» (2020), «Сучасні теоретико-практичні підходи до функціонування ринку послуг та його ролі в модернізації соціально-економічної системи» (2018), «Розвиток економіки України: трансформації та інновації» (2017), «Туристичний маркетинг: можливості та пріоритетні напрями розвитку» (2009), «Комплекс маркетингу на міжнародному ринку туристичних послуг» (2008), «Маркетинг менеджмент: нові рішення» (2007), «Маркетизація роздрібної торгівлі» (2007), «Аналіз комплексу маркетингу на міжнародному ринку туристичних послуг» (2005).

Лектор курсів: «Маркетинг, реклама та PR готельно-ресторанного і туристичного бізнесу», «Стратегічне управління». Наукові інтереси: маркетинг сфери послуг, міжнародний ринок туристичних послуг, маркетинг міжнародного туризму, сфера гостинності.