Яцько Катерина Віталіївна

Яцько Катерина Віталіївна

Аспірант, асистент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Випускниця Київського національного університету культури і мистецтв за напрямом підготовки «Менеджмент», здобула кваліфікацію бакалавр з менеджменту (2016 р.) Закінчила магістратуру Київського національного університету культури і мистецтв, здобула кваліфікацію магістра менеджменту, менеджер готельно-ресторанного бізнесу (2018 р.) З 2019 року навчається в аспірантурі Київського національного університету культури і мистецтв з відривом від виробництва за спеціальністю «Культурологія».

Працює над розробкою дисертаційного дослідження для здобуття наукового ступеня на тему «Становлення і розвиток креативних індустрій в сучасній культурі: український і зарубіжний досвід». Бере участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях.

На кафедрі готельно-ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ працює від 2018 року асистентом по викладанню практичних заняття з дисциплін: «Основи сервісу».