Міжнародна науково-практична конференція-фестиваль

Міжнародна науково-практична конференція-фестиваль

ІV Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю «НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЯК СУЧАСНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС: ДОСВІД, ПРАКТИКИ, ІННОВАЦІЇ»

+конференція

✔Дата: 20-21 травня 2021 року

✔Місце: на базі ВНЗ «Київський національний університет культури і мистецтв»,

ВПНЗ «Київський університет культури»

кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу ФГРіТБ

кафедра міжнародного туризму

✔Форма участі в конференції: заочна (дистанційна).

✔Мови конференції – українська, англійська, польська.

До участі у конференції запрошуються викладачі, студенти, аспіранти, докторанти, науковці та практики.

Робота конференції планується за такими науково-практичними напрямами (творчими лабораторіями):

1. Нематеріальна культурна спадщина: формальна і неформальна освіта.

2. Менеджмент популяризації та збереження нематеріальної культурної спадщини на державному і регіональному рівнях.

3. Фестивальний рух як форма популяризації нематеріальної культурної спадщини і розвитку туризму.

4. Гастрономічні тренди нематеріальної культурної спадщини як туристичні ресурси регіону: міжнародний та національний контекст.

5. Культурна спадщина, туризм та креативні індустрії.

Учасники конференції отримують сертифікат (за необхідності), який буде надісланий разом зі збірником матеріалів конференції на зазначену у відомостях про авторів електронну адресу.