Важливою складовою діяльності кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу є взаємодія із різними стейкхолдерами освітнього процесу на національному та міжнародному рівнях шляхом співпраці з навчальними закладами, організаціями, науковцями різних країн, організації міжнародних науково-практичних конференцій, участі у міжнародних науково-практичних конференціях.

Національна кредитна мобільність здобувачів вищої освіти, у т.ч. навчання, стажування, проходження практик, проведення наукових досліджень організовується на підставі двосторонніх договорів між Київським національним університетом культури і мистецтв та іншими закладами освіти і організаціями-партнерами.

Міжнародна кредитна мобільність здобувачів вищої освіти забезпечується на підставі двосторонніх договорів про співробітництво між Київським національним університетом культури і мистецтв, закордонними закладами вищої освіти та міжнародними організаціями-партнерами, в рамках яких здійснюється партнерський обмін та навчання студентів.

Міжнародна кредитна мобільність здобувачів вищої освіти забезпечується у розрізі окремих підходів, зокрема:

– шляхом узгодженості та врахування при розробленні освітніх програм  окремих аспектів закордонних програм-аналогів;

– організації та проведення кафедрою і факультетом щорічних міжнародних науково-практичних конференцій з активним залученням до організаційних моментів та безпосередньої участі здобувачів:

– залученням здобувачів вищої освіти до участі у міжнародних (в т. ч. закордонних) наукових та науково-практичних заходах (конференціях, круглих столах, семінарах, конкурсах тощо).

Метою міжнародної діяльності кафедри є інтеграція у європейську систему освіти і науки на підставі розвитку наукових комунікацій.

Стратегічні пріоритети кафедри в міжнародній діяльності:

  • розвиток навчальних і наукових зв'язків кафедри з закладами вищої освіти України. Інтеграція кафедри в міжнародний освітній простір;
  • сприяння встановленню стабільних відносин кафедри з іноземними партнерами;
  • вивчення та використання досвіду закордонних університетів в області освітнього забезпечення фінансової підтримки наукових досліджень викладачів і студентів кафедри шляхом участі в конкурсах проектів, грантах й інших джерел фінансування.

У межах міжнародної діяльності щороку кафедрою готельно-ресторанного і туристичного бізнесу організовується та проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації», до якої залучаються провідні фахівці індустрії гостинності Польщі, Словаччини, Італії, ОАЕ та інших країн. Даний захід має на меті узагальнення теоретичних та практичних знань про розвиток готельно-ресторанного і туристчиного бізнесу світу в цілому та України зокрема, виявлення стратегічних напрямів формування та розвитку національної сфери готельно-ресторанного і туристчиного бізнесу, визначення сучасних проблем конкурентоспроможності світової індустрії гостинності та пошук ефективних шляхів їх вирішення.

Кафедра активно бере участь у реалізації угод про партнерство, кооперацію та науковий обмін, укладених університетом з провідними навчальними закладами та науковими установами України та країн ЄС.

Щороку науково-педагогічний склад кафедри бере участь в роботі міжнародних науково-практичних конференцій, які відбуваються в Україні та закордоном, результатом яких є опублікування наукових праць.

19 травня 2022 року науково-педагогічні працівники кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу взяли участь у круглому столі «Підготовка фахівців зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», виклики сучасності», що відбувся на факультеті Інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу Одеського національного технологічного університету у форматі відеоконференції (звіт).