Науково-методичний семінар кафедри ГРіТБ

Науково-методичний семінар кафедри ГРіТБ

Кафедрою готельно-ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ проведено традиційний науково-методичний семінар для здобувачів 1 року навчання для освітнього рівня «Магістр» на тему «НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ»

+науково-методичний семінар

з метою розгляду існуючих науково-методичних підходів до написання кваліфікаційних магістерських робіт, ознайомлення з методами досліджень та важливістю їх використання при виконанні завдань роботи, акцентування майбутніх рестораторів, готельєрів та туризмознавців на розробці актуальних проблем сучасного бізнесу, ознайомлення здобувачів з необхідністю ґрунтовних наукових досліджень у сфері гостинності, забезпечення магістрантів та наукових керівників необхідною інформацією з питань написання магістерських робіт.

+науково-методичний семінар
+науково-методичний семінар

Модератор заходу: доктор економічних наук, професор Батченко Людмила Вікторівна.

+науково-методичний семінар

Впродовж роботи науково-методичного семінару були розглянуті актуальні науково-практичні питання: обґрунтування об’єкту, предмету дослідження; визначення мети та завдань магістерської роботи; аналіз праць вітчизняних та зарубіжних науковців, інших інформаційних джерел підбору і формування списку використаних джерел; застосування прикладних методик аналізу стану підприємств сфери гостинності, пошук шляхів удосконалення досліджуваної теми магістерської роботи, а також апробація результатів досліджень.

+науково-методичний семінар
+науково-методичний семінар
+науково-методичний семінар

Завідувач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу підсумувала, що робота науково-методичного семінару була плідною і результативною; магістранти отримали низку наочного допоміжного матеріалу, що дозволить їм виконати магістерську роботу згідно вимог вищої школи до науково-методичних розробок.