Батченко Людмила Вікторівна

Батченко Людмила Вікторівна

Професор, доктор економічних наук, заслужений працівник освіти України, академік Академії економічних наук України.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Викладає дисципліни: «Економіка готельно-ресторанного і туристичного бізнесу», «Бізнес-комунікації».

Сфера наукових інтересів: поведінкова економіка, теорія прийняття управлінських рішень, міжкультурна (прикладна) комунікація, європеєзнавство, організаційно-економічні механізми регулювання управлінської діяльності, інформаційні та комунікаційні процеси в управлінні підприємствами, управління змінами. Автор близько 300 наукових та науково-методичних праць, зокрема, у науко метричних базах Web of Science, Scopus. Як результат наукового керівництва аспірантами та докторантами захищено 20 кандидатських та 3 докторські дисертації у період з 2004 по 2021 роки.

Отримала 3 європейські гранти: за навчальний модуль з європейської економічної інтеграції (2006-2009); за професора/керівника кафедри ім. Жана Моне з європейської економіки (2010-2013); як академічний координатор Центру вдосконалення Жана Моне в Донецькому державному університеті управління (2011-2014).

Нагороджена нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України» (1997), Почесними грамотами МОН України (1999, 2002, 2005, 2006, 2007, 2011).