Бровенко Тетяна Вікторівна

Бровенко Тетяна Вікторівна

Кандидат технічних наук, доцент.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Сфера наукових інтересів: фундаментальні і прикладні дослідження у сфері ресторанного та готельного бізнесу, використання інформаційних технологій в сфері послуг.

Академічна кваліфікація: доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв МОН України, 2016 р.

Кандидат технічних наук, захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук в КНТЕУ, 2002 р. Тема дисертаційного дослідження «Технологія страв з круп з біологічно активними добавками» Науковий керівник :к.т.н. Тарасенко І.І.

Досвід роботи:

  • Київський національний університет культури і мистецтв). Кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу , дотепер -2014 р.
  • Київський національний торговельно-економічний університет). Кафедра інженерно-технічних дисциплін, 2014-2008 рр.

Робота у радах та комісіях міністерства освіти і науки України:

  • Секретар та член підкомісії 241 Готельно-ресторанна справа в складі Науково-методичної комісій з вищої освіти МОН України з Транспорту та сервісу (14), 2016 р.
  • секретар Науково-методичної комісій з вищої освіти МОН 13 з транспорту та сервісу в складі Науково-методичної комісій з вищої освіти МОН України з Транспорту та сервісу (13), 2019-2021 р.
  • член галузевої конкурсної комісії МОН України з експертної оцінки студентських наукових робіт за напрямом Готельно-ресторанна справа, 2018-2021рр.
  • член комісії МОН України з акредитації та ліцензування закладів вищої освіти, 2019 р.

Підвищення кваліфікації:

  • Міжнародний сертифікат за результатами VI Міжнародного наукового семінару (Берлін, Німеччина, Амстердам, Нідерланди. Руан, Париж, Франція), стажування в Міжнародній академії інформатики, 2018 р.
  • Міжнародний сертифікат за результатами науково-педагогічного стажування в Балтійському науково-дослідному інституті проблем трансформації економічного простору (Латвія) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (Україна), 2019 р.
  • Стажування в  Навчально-науковому  інституті  права та сучасних технологій навчання Київського національного університету технології та дизайну,2021 р