Булгакова Наталія Валеріївна

Булгакова Наталія Валеріївна

Викладач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Автор понад 30 наукових праць: статей, навчально-методичних програм і співавтор двох колективних монографій «Дитяча субкультура в Україні: традиції та сучасність (культурологічний контекст)» (2018 р.) та «Нові медіа в сучасному суспільстві: культурологічний вимір: монографія» (2017 р.).

Тематика наукових досліджень пов’язана з соціально-культурною сферою, проблемами становлення та розвитку курортної справи в Україні, ринком туристсько-рекреаційних та wellness-послуг, вивченням туристичних ресурсів світу, організація транспортного обслуговування туристів, про що свідчить тематика статей та участь у міжнародних науково-практичних конференціях з окресленого напрямку діяльності.

Є асоційованим членом Громадської організації «Науково-дослідний інститут економічного розвитку» (Громадський експерт лабораторії економіки туризму і курортів). Проводить наукове консультування туристичного підприємства ПП «Кандагар Тревел», що здійснюється на підставі договору про співпрацю з університетом.

Постійно підвищує свій освітньо-кваліфікаційний рівень. У 2021 році отримала сертифікат «Використання інтерактивних інструментів в умовах змішаного навчання» за програмою підвищення кваліфікації за напрямом використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку.

Підвищення кваліфікації з теми «Використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі», Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій навчання КНУТД.

Пройшла курс підвищення кваліфікації у Вищому навчальному закладі «Університет економіки та права «КРОК», Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, за програмою підвищення кваліфікації «Інноваційні технології навчання у вищій школі».

З метою вивчення туристичних ресурсів та організації туристичної діяльності з січня по червень 2016 року проходила піврічне стажування на туристичному підприємстві ТОВ «ГОУ ТУ ХОЛІДЕЙ» без відриву від навчального процесу.