Гончар Лілія Олександрівна

Гончар Лілія Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, заступник завідувача кафедри з навчальної роботи.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Магістр із готельної і ресторанної справи (2012), Магістр менеджменту організацій і адміністрування (2019).

Сертифікований експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Викладає дисципліни: «Технологічне проектування», «Управління змінами у сфері послуг», «Контролінг у готельно-ресторанному і туристичному бізнесі», «Економіка готельно-ресторанного і туристичного бізнесу».

Основною сферою наукових інтересів є організаційно-економічні механізми стратегічного планування та управління змінами у сфері послуг, інформаційні та комунікаційні процеси в управлінні підприємствами готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

Відзнаки та нагороди: нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України «за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність» (2021).

Наукові досягнення: основні положення та висновки наукових досліджень викладено в понад  100 наукових публікаціях, основними серед яких є 1 одноосібна та 6 колективних монографій, 38 наукових статей у фахових, наукометричних та інших виданнях України та закордону (в т.ч. 6 статей у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science), тези доповідей, опубліковані у збірниках Міжнародних та Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій, наукових семінарів тощо. Автор та співавтор 16 навчально-методичних праць. Учасник понад п’ятдесяти наукових та науково-практичних конференцій.

Постійний учасник тренінгів, бізнес-семінарів, круглих столів, майстер-класів, що підтверджено відповідними сертифікатами. Це зокрема наукові та науково-практичні заходи на теренах України (Київ, Дніпро, Львів, Одеса та ін.) та за кордону (Кєльце (Польща); Каунас (Литва); Лейпциг, Берлін (Німеччина); Париж, Руан, Ле-Ман, Бордо (Франція); Амстердам (Нідерланди); Лондон (Великобританія); Бостон (США); Тбілісі (Грузія); Баку (Азербайджан); Лісабон (Португалія); Рига (Латвія) та ін.)

Проходила закордонні стажування:

  • науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні світні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців, з економіки та управління» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» в обсязі 6 кредитів ECTS (180 годин), на базі Балтійського науково-дослідного інституту проблем трансформації економічного простору (Рига, Латвія) 20.07.2020-07.08.2020
  • у рамках участі у міжнародному науковому семінарі «Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства» за підтримки ЮНЕСКО у період 29.04. – 05.2018 року (Берлін (Німеччина) – Амстердам (Нідерланди) – Париж, Руан (Франція)) в обсязі 120 годин
  • в рамках І Міжнародної науково-практичної конференції "Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі" (Кошице (Словаччина), 2016). в обсязі 48 годин

Підвищила кваліфікацію за програмами:

  • «Використання цифрових технологій в освітньому процесі» (180 год.) (Київ, 2021);
  • «Викладання дисциплін згідно із сучасними нормативно-правовими вимогами щодо підвищення якості підготовки фахівців» (108 год.), (Київ, 2016).

На кафедрі готельно-ресторанного бізнесу – з 2008 року.