Крупа Інна Петрівна

Крупа Інна Петрівна

Викладач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Автор понад 25 наукових праць: статей, навчально-методичних програм і співавтор колективної монографії «Дитяча субкультура в Україні: традиції та сучасність (культурологічний контекст)» (2018 р.). Взяла участь у 18 всеукраїнських і міжнародних наукових, науково-теоретичних і практичних конференціях.

Тематика наукових досліджень пов’язана з проблемами збереження історико-культурної спадщини України та її використання в туристичній сфері.

Викладає практичні заняття з дисциплін: «Страхування», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Управлінсько-комунікаційний процес".

Постійно підвищує свій освітньо-кваліфікаційний рівень. У 2021 році проходила підвищення кваліфікації на тему: «Використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі», Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій навчання КНУТД.

Дійсний член Туристичної асоціації України з 2018 року.