Тонких Олексій Григорович

Тонких Олексій Григорович

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. Фахівець у сфері менеджменту та конкурентоспроможності.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Викладає дисципліни: «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Статистика сфери послуг», «Діджитал технології в готельно-ресторанному бізнесі».

Сфера наукових інтересів: економічний інтелледженс, штучний інтелект, аналіз даних, методи та інструменти управління у соціокультурній сфері, міжнародна та національна конкурентоспроможність.

Автор 66 публікацій, з них 53 наукових та 13 навчально-методичного характеру, у т.ч. 9 публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до фахових видань України, 3 статті в інших виданнях, 17 тез доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій, 3 навчальних посібники з грифом МОН у співавторстві, співавтор 3-х монографій: «Інноваційні пріоритети розвитку світового господарства» (2011), «Управління у сфері малого і середнього бізнесу в умовах економічної кризи» (2011), «Наднаціональна виробнича інфраструктура в умовах нестабільності глобального розвитку (тенденції, проблеми, перспективи)» (2015), співавтор 2-х опорних конспектів лекцій.