Верезомська Ірина Георгіївна

Верезомська Ірина Георгіївна

Кандидат економічних наук, доцент. Фахівець у галузі економіки та менеджменту.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Викладає лекційні та практичні заняття з дисциплін: «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»,  «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу».

Основною сферою наукових інтересів є дослідження у сфері менеджменту гостинності, менеджменту соціокультурної діяльності.  Автор понад 130 наукових та науково-методичних друкованих праць., в т.ч. наукові статті у фахових та науко метричних виданнях України, Польщі, Словаччини.